Medlems och – spelavgifter 2023

Medlemsformer och årsavgifter 2023

* inkluderar medlemsavgift 900 kr, resterande del är spelavgift

Premium aktiv med lån6 800 kr*
Premium aktiv utan lån 7 500 kr*
Aktiv 22-25 år, se spec nedan 3 300 kr*
Premium aktiv 19-21 år, stora banan 2400 kr
Premium aktiv ungdom 13-18 år, stora banan 2 100 kr
Premium aktiv barn 6-12 år, stora banan 1 200 kr
Ungdom, 13-21 år, golfarenan medlemskap 400 kr
Barn, 6-12 år, golfarenan

0 kr
Senior vardag utan lån 6 100 kr*
Senior vardag med lån 5 400kr*
Basmedlemskap, aktivt medlemskap plus golfarenan (korthålsban och footgolf) och träningsområde. Greenfee rabatt på stora banan, – 20%. 1350 kr*
Studerande 22-30 år,se spec nedan 2 700 kr
Handigolfmedlem 900 kr
Passiv >22 år 500 kr

Växjö GK medlemslån

Klubbens medlemslån är 7000 kr, i en engångs inbetalning. Detta ger rätt till lägre årsavgift i några medlemsformer, se ovan. Vid utträde får du lånet återbetalt inom 12 månader efter avslutat medlemskap.

Premium aktiv med eller utan lån, från 22 år

Får spela obegränsat på hela anläggningen. Får spela obegränsat på golfarenan och har fri tillgång till träningsområdet. Inkl Footgolfbanan. Är du 22-29 år betalar du den låga avgiften (inget lån krävs).

Senior vardag med eller utan lån, från 26 år

Får spela obegränsat på hela anläggningen under helgfria vardagar före klockan 15.00. Vid spel på övrig tid erläggs ordinarie greenfee eller tävlingsgreenfee vid tävling på helg. Får spela obegränsat på golfarenan och har fri tillgång till tränings-området. Inkl Footgolfbanan.

Senior Passiv, fr.o.m. 22 år

Är vilande från någon av kategorierna ovan. Får spela obegränsat
på Golfarenan och har fri tillgång till övningsområdet. Har inte möjlighet att spela på andra banor.

Kategorierna Premium aktiv, Senior vardag, Mitt i livet och Senior passiv ska, utöver årsavgift,
erlägga ett medlemslån om 7 000 kr från och med det år man fyller 30 år. I stället för
medlemslån kan man välja att erlägga en förhöjd årsavgift om 700kr per år.

Aktiv, 22-25 år,

Får spela obegränsat på hela anläggningen enligt följande tider. Obegränsat spel alla tider på vardagar samt efter kl 14.00 lördag – och sön/helgdag. Spel lördag – sön/helgdag mellan 00.00-13.50 sker mot aktuell greenfee. Deltar du i tävling på helg betalar du tävlingsgreenfee om du startar före kl 14.00

Studerande, 22-29 år

Får spela obegränsat på hela anläggningen enligt följande tider. Obegränsat spel alla tider på vardagar samt efter kl 14.00 lördag – och sön/helgdag. Spel lördag – sön/helgdag mellan 00.00 -13.50 sker mot aktuell greenfee. Gäller enbart vid heltidsstudier. Intyg krävs vid ansökan som medlem. Deltar du i tävling på helg betalar du tävlingsgreenfee om du startar före kl 14.00

Handigolfmedlem, fr.o.m. 22 år

Medlemskap för dig med funktionsnedsättning. Får spela obegränsat på Golfarenan och
har fri tillgång till övningsområdet.

Premium aktiv junior 6-12 år, Premium aktiv 13-18 år och 19-21 år, stora banan

Får spela obegränsat på hela anläggningen.

Barn upptill 12 år spel på korthålsbanan

Golfarenan och övningsområdet ingår i medlemskapet

13-21 år ungdom, spel på korthålsbanan

Golfarenan och övningsområdet ingår i medlemskapet. Har du hcp är du aktiv medlem och kan spela på andra banor.

Basmedlemskap

Du erhåller aktivt medlemskap så du kan spela på andra banor mot avgift. Du har fri tillgång till träningsområde och Golfarenan med korthålsbanan och footgolf.
Vid spel på Växjö GK gäller aktuell greenfee – 20%.

Bokningsregler

Du kan max ha 3 bokningar samtida i systemet (exkl tävlingar) vara max 2 på helgen.

Årsavgiftsförsäkring

Klubben har tecknat en årsavgiftsförsäkring som omfattar samtliga aktiva
medlemmar på klubben och innebär följande:
Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av
plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du
drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse sker på golfbanan. Skadan ska inträffa efter det att
årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad
årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada
och år.

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du når
oss på telefon: 0470-215 15 alternativt via mail, klubbchef@vaxjogk.com

Frysa medlemskap

Klubben har också beslutat att du som skadar dig, blir gravid eller blir sjuk kan frysa ditt medlemskap motsv månader som du ej kan nyttja dit medlemskap innevarande år. Dessa månader kan du skjuta över till nästkommande år. Läs mer via länken, Regler vid medlemskap som ej kan nyttjas