Dokumentation av Växjö GKs Verksamhetsplan 2023

Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf. För att ständigt förbättra verksamheten så vill vi kunna mäta och följa upp den tex genom klubbens mätbara nyckeltal och klubbens medlemsundersökning som görs i samarbete med Svenska Golfförbundet. För att lyckas med detta kommer klubbens verksamhet riktas mot:

Växjö Golfklubbs 6 verksamhetsområden

Service och upplevelse
Klubbliv
Spelutveckling
Attraktion
Samverkan
Ekonomi

Verksamhetsinriktning 2021

Genom att fokusera på klubbens 6 verksamhetsområden vill vi få medlem och gäst att uppleva:

Självbestämmande – prisvärt, tillgänglighet till spel och spelutveckling
Spelkompetens – känna att jag duger och chans till spelutveckling
Gemenskap – vara sedd, välkomnad och inkluderad i GK

Om vi lyckas med detta vet vi att golfaren blir kvar på Växjö Golfklubb

Styrelsens fokus 2021
Fem högt prioriterade frågor för styrelsen är ekonomi, tillgänglighet, digitalisering, shop/service och jämlikhet. Ekonomi och tillgänglighet kan samverka om vi har mer info om spelmönster och höjer värdet på fullbetalande medlemskap. Tittar vi ännu mer i framtiden ser vi ökad krav på digitala verktyg och bättre jämlikhet. Ska vi vara en klubb i framkant behöver vi erbjuda än bättre service och tillsammans med en lönsam shop.

Tillgänglighet

Grunden för tillgänglighet är att ta ställning till hur mycket plats vi skall bereda till greenfee, tävlingar, företag och medlemsspel. Årets spelfördelning har varit, greenfee 4000 st, 9,5 %, partners 600 st, 1,4 %, tävling 2500 st, 6 % och medlemmar 34 900 st, 83,1 %. Dvs totalt 42 000 st ronder.

Genom ökad kunskap om hur speltider fördelar sig kan vi göra aktiva val om hur vi i framtiden önskar fördela speltider. Därför behöver vi blir mer digitala i framtiden.

För att öka plats/volym för medlemsspel kan vi tex minska volymen av gästspel genom att skapa ett högre greenfeesnitt och lägger mer vikt vid att fullbetalande medlem är prioriterad när det gäller de bästa tiderna. Idag konkurrerar fullbetalande med flera medlemsformer med rabatterad årsavgift. Med detta upplägg höjer vi värdet av fullbetalande medlemskap. Vilket ökar intäkter. Över tid de senaste åren har volymen på denna medlemsform sjunkit.

Någon fortsatt diskussion med ridklubben och kommunen kommer inte ske under överskådlig tid. Kommunen är inte villig att släppa tillräckligt med mark för fler hål samt har ont om pengar. Ett banbygge skulle också innebära att klubben riskerar höga kostnader för tex fornminnes utgrävningar. Så fokus, för att utveckla området där golfklubbens Golfarena, träningsområde och range finns, behöver nu ändras. Vi kan förbättra tillgängligheten genom flera saker

Bättre träningsmiljö/förutsättningar
Bättre och roligare träning ger en ökad vilja att träna och avlastar därmed tee 1
Utveckla rangeområde med belysning, mattor under tak, träningshall förlänger säsongen (ökar intäkter) och samtidigt skapar bättre arbetsmiljö för våra tränare
Icke fullbetalande medlemskap erhåller ej tillgänglighet till Prime time likt fullbetalande medlem.
Ökad växling av greenfee avgifter bidrar till att reglera gästspelet till förmån för medlemsspel,

Hållbar ekonomi.

Hur finansierar vi en anläggning av VGK’s klass? Det handlar både om att ständigt se efter förbättringar samt analysera intäkter och kostnader. Avsikten är att behålla nuvarande avgifter för klubbens medlemmar 2021. Och istället begränsa tillgänglighet för några medlemsformer. Vill man ha hög tillgänglighet så kan man istället bli fullbetalande medlem. Under 2020 har vi fått en bra beläggning av Golfarenan och intäkter kommer via range, events, pay&play och footgolf. Vi höjer målet för det ekonomiska överskottet 2021.

Ökad attraktion för damer och flickor

Vi ser att vi inte ökar andelen damer och flickor, vilket är negativt ur perspektivet, partnerskap, kommunens syn och samhällsnytta. Genom att skapa en fortsatt positiv utveckling av barn och ungdomsverksamheten hoppas vi öka andelen flickor och deras föräldrars engagemang i klubben.

2021 kommer UEK genomföra flera rekryteringsaktiviteter och golfskolor i samarbete med låg – och mellanstadieskolor. För att bidra till ungdomars utveckling och glädje till golfen, särskilt flickor kommer UEK ha 3 st heldagar för bara flickor.

Idag är endast ca 21% av våra medlemmar kvinnor. I övriga golfsverige är andelen 29%. Klubben har tappat 80 st aktiva damer de senaste 9 åren, motsv 20%. Dock en svag ökning 2020.
Därför har styrelsen beslutat att delta i SGF klubbutvecklingsprogram Vision 50/50 fr o m 2020. Varför är det viktigt med en jämnare könsfördelning i en förening? Jo, när det ena könet är dominant finns risk att också verksamhet riktar sig mer mot det dominerande könet. Undersökningar säger att det krävs minst 35% av varje kön för att det skall finnas en naturlig balans i värdering av frågor för båda könen.

Digitalisering

Framtiden blir mer och mer digital. Tex använder redan många idag scorekort i mobilen. Under året har klubben infört webbbokning av lektioner och ungdomsträningen administreras genom laget.se.

Under 2021 avser vi att jobba med en helt ny affärsplattform som bl a innebär en egen Växjö GK applikation för smartphones. Här får du info fr klubben och kan boka dina tider. Plattformen förenklar hantering av greenfee, admin och bokföring för kansliet.

Den ökade digitaliseringen kommer som vi bedömer det, bara öka.

Shop/service

Mission och kärnvärden för Växjö Golf AB och GOLFSTORE VÄXJÖ GK. ”Vi hjälper dig att bli en bättre golfare.”

Passionerade och brinner för golf och golfarens upplevelse
Generösa och delar med oss av såväl kunskap som den lilla extra servicen
Trygga med stor ansvarskänsla och värdesätter nära relationer med våra kunder
Lyhörda med örat mot marken och håller koll på trender och nyheter, som kan vara till gagn för golfarens utveckling.
Vi ger våra kunder råd och tips baserat på kunskap och inte bara av lusten att sälja.
Ägda av våra medlemmar

Mål 2021

Bidra med positiv ekonomi till klubbens verksamhet

Skapa ökad kunskap om utrustningen och träningens betydelse genom utbildning

Fokusgrupper

Alla våra nya medlemmar – Nya golfare – Juniorer

Visionen

Ledningen anser att vision nu är tydlig för framtiden. ”Din golf blir bättre på Växjö Golfklubb”. Detta tillsammans med att missionen är att alltid hålla kvalitet i första rum, får vi en ledstjärna får vårt arbete som genomsyrar allt vi gör, från personal, ideell och medlem. Detta gäller senior och ungdomsverksamhet, manliga och kvinnliga aktiviteter, ny golfare och etablerad golfare, shopen, rangen, bana osv…

Verksamhetsplan 2021 höstmöte 2020.pdf 698,6 KB