Fastighetsrådet

Fastighetsrådets syfte och verksamhetsidé

Fastighetsrådets verksamhetsidé är att underhålla och utveckla klubbens fastigheter samt verka för att de är så ändamålsenliga för klubbens verksamhet som möjligt.

Fastighetsrådet kommer att koncentrera sig på planering och iordningställande av den inre och yttre miljön i och omkring byggnaderna.

Ansvarsområden

 • Växjö GK:s samtliga fastigheter inkl. installationer
 • Klubbens fasta inventarier
 • Kringliggande planteringsytor
 • Infartsvägar
 • Parkeringsytor

Klubbens fastigheter och anläggningar är:

1. Klubbhuset
1.1 Våning 1 med uteplats
1.2 Våning 2 med balkong
1.3 Våning 3
1.4 Källare
2. Vagnsbod inkl el, golfbilsgarage och tvättplats
3. Kiosk inkl. el, bord, stolar och vattenpost
4. Startkur inkl. el och bollränna
5. Rangebyggnader söder och norr
6. Pumphuset
7. Verkstad inkl. personalbyggnad
8. Maskingaraget
9. Stenhuset
10. Utvändig container för förvaring av brandfarliga produkter
11. Innegolflokalen (Ladan)
12. Regnskydd hål nr 3 och 11
13. Förråd mellan klubbhus och vagnsboden
14. Toaletter på banan. En inhyrd av Växjö kommun
15. Parkeringsplatser (fyra)
16. Flaggstänger vid klubbhuset och södra infarten
17. Yttre belysningsanläggningar
18. Vägar

Fastighetsrådets aktiviter

 • Utred energisparande åtgärder, t.ex. rörelsedetektorer vid gemensamma utrymmen
 • Utred en framtida toalett kring kioskområdet
 • Målning av altanräcket på klubbhuset.
 • Nytt golv på altanen
 • Rengöra taket på klubbhuset
 • Stensätta under regnskydd
 • Renovera fasad på verkstad
 • Målning av klubbhus
 • Dörr in till kansliet
 • Bevaka befintliga avtal med entreprenörer

Vi sitter i fastighetsrådet

Gunnar Qvistgaard
Jan Sandberg, styrelsens ledamot
Lars Prick, Klubbchef
Per Nyman, Head Greenkeeper