Personal Service och shop

Jocke Berg
Shopansvarig

joacim.berg@vaxjogk.com

0705-86 76 77

Personal Banan

Per Nyman
Head Greenkeeper

per.nyman@vaxjogk.com

0705-55 27 10

Yvonne Samuelsson
Lokalvårdare

Lennart Linnefell
Greenkeeper

Bengt Wikefors
Greenkeeper

Marcus Larsson
Greenkeeper

Johan Marvig
Greenkeeper

Personal Instruktion och träning

Fredrik Alldén
Tf headpro 2021, PGA Professional

fredrik.allden@vaxjogk.com

0726-60 28 48