Personal i shopen

Jocke Berg
Shop- och receptionsansvarig

joacim.berg@vaxjogk.com

0705-86 76 77

Fredrik Alldén
PGA Professional

fredrik.allden@vaxjogk.com

0726-60 28 48