Golfarenan på Växjö Golfklubb

På Golfarenan samsas 3 aktiviteter som allmänheten kan nyttja

NYHET 1: Pay & play på vår 9 håls korthålsbanan

NYHET 2: Golfäventyrets 50/100 banor. Golfspel på barns villkor

NYHET 3: Footgolfbana 9 hål

Pay & Play för korthålsbanan – Länk till Grönt kort hittar du här

Avgifter:
Från 18 år, 100 kr, heldag
13-17 år, 50 kr, heldag
Upptill 12 år, kostnadsfritt

  • Du betalar innan spel i shopen eller till Swish 123 272 9283
  • Du behöver ha egna klubbor. Det finns att låna gratis från lådan intill 1a utslag
  • I början vill vi att du spelar någon med golfvana som kan ansvara för säkerhet, banvård, hänsyn och speltempo
  • Länk till Växjö GK information om Grönt kort

Golfäventyrets 30/50/100 banor

För barn upptill 12 år spelar du gratis på korthålsbanan. Det enda kravet vi har är att du skriver in dig i klubben, detta kostar inget.

Golfäventyret är barnens väg in i golfen. Genom att träna och stegvis ta sig igenom olika roliga utmaningar lär sig barnet att spela golf utifrån sina egna förutsättningar. Barnens väg in i golfen och mot Grönt Kort utgår från en lekfull inställning till lärande, där spelet står i centrum. Golfäventyret är strukturerat utifrån fyra olika nivåer – levels – som barnet ska bocka av genom att klara olika utmaningar och quiz. Regelbundet spel (träning) för barnet närmare Grönt Kort och den fortsatta utvecklingen som därefter sker på den stora banan. Barnet erhåller en bok, av golfklubben, där föräldern med fördel kan uppmuntra till träning av övningar och utmaningar i boken.

Så funkar det

Barnen lär sig spelet på korta banor; 30-, 50- och 100-banan. Varje bana motsvarar ett steg (level), som kommer med tillhörande övningar, regler och golfvettområden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem. Sista steget är spel och utmaningar på den stora banan.

Länk till att läsa mer om Golfäventyret.

Footgolfbana

Avgifter för spel på Footgolfbanan är:

Senior, Fr 18 år, 80 kr heldag
Ungdom, 9-17 år, 40 kr heldag
Barn upptill 8 år kostnadsfritt

Avgifter för årskort
Senior 900 kr
Ungdom 500 kr
Barn kostnadsfritt

För mer info om bollån och var du betalar, läs här