Vision 50/50

Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

Vi på Växjö Golfklubb har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet startar med en utbildning, klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!


Varför gör vi det här?


Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet och inkludering blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. I vår egna klubb ser vi en övervikt till manliga golfare. Men vi ser också en stor andel medlemmar i klubben som inte inkluderas i föreningen. I grund och botten ser vi golfen som en jämlik och inkluderande idrott. Men fakta visar att vi misslyckas år efter år.

Därför tror ledningen att det finns stor vinst, att både säkra klubbens framtida rekrytering med bättre könsfördelning och ett sätt att bidra till ett bättre inkluderande samhällsklimat. Vi tror att myndigheter och företag i framtiden kommer ställa krav på denna typ av åtgärder. Vi väljer att vara aktiva i processen istället för att stilla se på.


Vad är Vision 50/50?

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser/valberedningar

 

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?


Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. Läs mer på golf.se.

Programmet har ett trettiotal platser årligen och vi på Växjö Golfklubb har erbjudits plats 2021. Klubbens Vision 50/50-styrgrupp består av 8 personer: Mariette Funk, projektledare, johan Lindblom, vice ordförande i styrelsen, Erik Lagerlöf, paragolfkom, Per Nyman, banchef, Fredrik Alldén, tränare, Kerstin Hägerstrand, damkom, Louise Ekesall, ungdoms -och elitkom och Lars Prick, klubbchef.

Vi kommer också göra detta med personal och kommittéer. Även frivilliga medlemmar som vill delta i utbildningen är välkomna, kontakta oss gärna. Tillsammans skaffar vi oss viktig kunskap, spanar på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätter samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete över tid. En del i programmet är Redo för golf, en ny introduktion av nya golfare som ingår i Vision 50/50-programmet.

Vill du veta mer om klubbens arbete med klubbutvecklingsprogrammet - Vision 50/50, kontakta någon av oss:

Mariette Funk, projektledare, mariette.funk@gmail.com, 0701-682692

Johan Lindblom, vice ordf i styrelsen, johan.m.lindblom@gmail.com , 0709-865185

Erik Lagerlöf, paragolfkom, erik.lagerlof1@gmail.com , 0727-293959

Per Nyman, banchef, per.nyman@vaxjogk.com, 0705-552710

Kerstin Hägerstrand, damkommittén, kerstin.hagerstrand@telia.com , 0735-744463

Louise Ekesall, ungdoms – och elitkommittén, louise.ekesall@gmail.com, 0703-949681

Fredrik Alldén, tränare, fredrik-allden@vaxjogk.com , 0703-270416

Lars Prick, klubbchef, klubbchef@vaxjogk.com, 0708-889405