Tävlingsinformation

Tävlingsgreenfee

 

50% av aktuellt greenfee gäller som tävlingsgreenfee. Samarbetsklubbar tillgodoräknar sig även sin rabatt på 20%. Ex - ord greenfee 600 kr -50%= 300 kr. 300 kr -20% = 240 kr att betala.
Startavgift i klubbtävlingar är 150 kr/person. Gäller även sommarveckan. Startavgiften kan skilja sig åt beroende tävling och tävlingsform. 

Allmänna Tävlingsbestämmelser

Herrar spelar från tee 56 och damer från tee 46 över 18 hål om ej annat anges. H70 och knattar (upp till 12 år) äger alltid rätt att spela från tee 46 i handicaptävlingar och damer D70 från tee 42. Högsta handicap som får tillgodoräknas vid scrambletävlingar är 36.

Avbrott

Tävlingsrond kan avbrytas om risk för spelares säkerhet föreligger som vid åska/blixtnedslag samt kraftigt regnoväder. Följande signalsystem tillämpas:

En lång signal med sirén – omedelbart avbrott i spelet (t ex vid åska) – markera bollen och sök skydd.

Tre korta signaler upprepade gånger – avbryt spelet och avvakta vidare (t ex vid kraftigt regnoväder) – markera bollen och sök skydd. Är spelet av hålet påbörjat, avbryts spelet omedelbart eller hålet spelas färdigt utan dröjsmål. Spelet avbryts därefter.

Två korta signaler upprepade gånger – återuppta spelet – återplacera bollen (får rengöras).

Klassindelning herrar

 • A -10,5
 • B 10,6 – 18,3
 • C 18,4 – 29,3
 • D 29,4 – 54

Klassindelning damer

 • A – 13,1
 • B 13,2 – 20,2
 • C 20,3 – 36,0
 • D 37 – 54

Tävlingskansliet öppnar 30 minuter före första start.

Anmälan till tävlingar

Du anmäler dig på följande sätt:

 1. Via Internet och golf.se
 2. I våra terminaler på klubben
 3. Via kansliet