Tävlingsbestämmelser

  • Anmälan till tävling sker inom utsatt tid
  • Efteranmälan är ok om tävlingsledningen anser att det finns plats i tävlingen.
  • Innan man anmäler sig till en tävling, läs igenom informationen om tävlingen noga. T.ex.  om tävlingen går över 54 hål och 2 dagar med en cut, så måste deltagaren kunna spela i 2 dagar.
  • Det är spelarens egen skyldighet att kolla sin starttid via Internet eller ringa till kansliet.
  • Spelaren ska infinna sig i god tid anmäld och på plats på första tee.
  • Giltig avanmälan såsom sjukdom eller annat giltigt förfall, anhörig sjuk, skada etc, anmäles till tävlingsledningen eller kansliet.
  • Om man bryter en tävling p.g.a. ska eller dyl. meddelas tävlingsledningen

Om man bryter mot ovanstående, t.ex. inte kommer till start på utsatt tid innebär detta:

  • 2 veckors avstängning från allt tävlingsspel
  • Full startavgift erläggs