Tidsbokningsregler

Tidbokningsregler

 • Tiderna kan bokas via Min Golf på internet eller på golfterminalen utanför shopen.
 • Vid bokning skall Golf-ID anges för samtliga spelare i bollen.
 • För bokade tider gäller att om avbokning ej meddelats senast 2 h innan starttid på speldagen debiteras
  50 % av ordinarie greenfee per utebliven spelare. Avbokning kan ske via Min Golf på internet, SMS på telefon 072-543 13 76, på golfterminalen eller via email kansli@vaxjogk.com.
 • Bokade tider skall avhämtas senast 15 minuter före start i shopen eller på terminalen.
  I annat fall kan man förlora sin tid.
 • För spelrytmen på banan i samband med helgspel kommer alla bokningar att fyllas upp till
  4-bollar vid behov.

 

Bokningsfönster

Anger mellan vilka tidsspann det är möjligt att boka speltider

  April-augusti September Oktober
18 håls spel 07:00-19:00 07:00-18:00 10:00-18:00
9 håls spel från hål 10 06:00-08:30 06:00-08:30 06:00-09:30

 

OBS! Det är inte tillåtet att gå ut på hål 1-9 innan första bokningsbara tiden. Vill man spela tidigare än första bokningsbara tiden är det okej på hål 10-18. 
Anledningen är att banpersonalen är ute och arbetar på hål 1-9 innan första bokningsbara tiden. Vänligen respetera detta! 


Bokningsbara tider på Växjö GK

 
Bana XX.00 XX.10 XX.20 XX.30 XX.40 XX.50
18 håls spel från hål 1 Kan bokas när som helst av medlem eller gäst

 

Villkor i samband med gästspel

Med hänsyn till väderlek, skador eller omfattande arbeten på banan etc. kan ordinarie
greenfee under kortare perioder reduceras.

Om påbörjad rond avbryts p.g.a. otjänlig väderlek återbetalas inte erlagd greenfee.

Avbokningsregler

 • För tider som bokas mer än 14 dagar före speldag gäller att avbokning måste ske senast 7 dagar före speldag. Därefter blir bokningen definitiv.
 • För tider som bokas 7-13 dagar före speldag gäller att avbokning måste ske senast 3 dagar före speldag. Därefter blir bokningen definitiv.
 • För tider som bokas 2-6 dagar före speldag gäller att avbokning måste ske senast 12.00 dagen före speldag. Därefter blir bokningen definitiv.
 • Avbokning kan ske via SMS på telefon 072-543 13 76 eller via email kansli@vaxjogk.com.
 • Bokade tider skall avhämtas senast 15 minuter före start i shopen eller på terminalen.
  I annat fall kan man förlora sin tid.