Tidsbokningsregler

Tidbokningsregler

 • Tiderna kan bokas via Min Golf på internet eller på golfterminalen utanför shopen.
 • Vid bokning skall Golf-ID anges för samtliga spelare i bollen.
 • För bokade tider gäller att om avbokning ej meddelats senast 2 h innan starttid på speldagen debiteras
  50 % av ordinarie greenfee per utebliven spelare. Avbokning kan ske via Min Golf på internet, SMS på telefon 072-543 13 76, på golfterminalen eller via email kansli@vaxjogk.com.
 • Bokade tider skall avhämtas senast 15 minuter före start i shopen eller på terminalen.
  I annat fall kan man förlora sin tid.
 • För spelrytmen på banan har Växjö GK rätt att slå ihop mindre sällskap när högt bokningstryck råder.

 

Bokningsfönster

Anger mellan vilka tidsspann det är möjligt att boka speltider

 

  April Maj-augusti September Oktober
18 håls spel vardag 07.00-19.50 07.00-19.50 07.30-18.50
**Från 23/9 och framåt 10.00-18.50
10.00-18.50
18 håls spel helg 07.00-19.50 *06.30-19.50 07.30-18.50
**Från 23/9 och framåt 10.00-18.50
10.00-18.50

 

* Under perioden maj-augsuti är tiderna 06.30-08.50 på helger och helgdagar reserverade för medlemmar, medlem kan boka med sig gäst i bollen.
** Från 23/9 och framåt är första bokningsbara tiden på morgonen kl 10.00. Anledningen är att vi tar höjd för risken för frost.

Nedanstående mening gäller ej fr.o.m 2019-09-23.
OBS! Det är inte tillåtet att gå ut på hål 1-9 innan första bokningsbara tiden. Vill man spela tidigare än första bokningsbara tiden är det okej på hål 10-18. 
  
Innan kl 10.00 gäller bollränna såvida inte banan är täckt av frost och därmed avstängd. För mer information om detta är du välkommen att höra av dig till oss!

Anledningen är att banpersonalen är ute och arbetar på hål 1-9 innan första bokningsbara tiden. Vänligen respetera detta! 


Bokningsbara tider på Växjö GK

Bana XX.00 XX.10 XX.20 XX.30 XX.40 XX.50
18 håls spel från hål 1 Kan bokas när som helst av medlem eller gäst

 

Villkor i samband med gästspel

Med hänsyn till väderlek, skador eller omfattande arbeten på banan etc. kan ordinarie
greenfee under kortare perioder reduceras.

Om påbörjad rond avbryts p.g.a. otjänlig väderlek återbetalas inte erlagd greenfee.

Avbokningsregler

Bokningstrycket på Växjö GK är högt under vissa perioder. Tänk på att i tid avboka er tid eller din spelplats i bollen då någon annan medlem eller gäst kan få ta del av tiden.

 • Avbokning sker senast två timmar innan starttid. Spelare som inte anländer till sin bokade starttid debiteras halv greenfee. 
 • Avbokning sker genom Min Golf på golf.se, genom telefon på 0470-215 15, via mail på kansli@vaxjogk.com, på golfterminalen i klubbhuset alt genom att skicka sms till 072-543 13 76
 • Bokade tider skall avhämtas senast 15 minuter före start i shopen eller på terminalen.
  I annat fall kan man förlora sin tid.