Greenfee och gästregler

Greenfee 2021

 2021 införs diffrentierad avgift vid gästspel. Prime time (de mest attraktiva tiderna) får ett högre pris än grundavgiften. Mindre attraktiva tider får ett lägre pris än grundavgiften. Se aktuellt pris vid din bokning i www.sweetspot.io

DAG & TID PRIS
18 hål  
Grundavgift vardagar 500 kr
Avgifterna varierar pga efterfrågan  
Grundavgift Lörd-, sönd- och helgdag 600 kr
Avgifterna varierar pga efterfrågan  
Alla dagar gäller rabatter för samarbetsklubbar och vid spel med Premium medlem.
 
9 hål  
Vardag - 40%
OBS! Ingen 9 håls greenfee, vardagar, under perioden 15/6 - 20/8 före kl 15.00  
Ingen 9 håls greenfee helgdagar före 15.00  
   
Heldag, 18 plus  
Heldag vardag (ej juli) + 400 kr
Heldag helg och juli + 500 kr
   
Pay & play korthålsbanan - Träningsområdet  
Dagsgreenfee 100 kr

 

  • Greenfee på 18-hålsbanan. Spelaren kan fritt disponera klubbens korthålsbana och övningsområde under de dagar som greenfeen avser.
  • Greenferabatt för samarbetsklubbar. Fullvärdig medlem i samarbetsklubbarna erhåller - 20% rabatt under vardagar och helger.
  • Pay & Play för korthålsbanan: Gäst som erlagt greenfee på korthålsbanan kan fritt disponera klubbens övningsområde under de dagar som greenfeen avser. Klubbor finns att låna vid  rangen eller i shopen.
  • Gäster till fullbetalande Premium aktiv medlemmar som spelar i samma boll erhåller 20 % i rabatt på ordinarie greenfee på 18-hålsbanan.
  • Juniorer (<22 år) erlägger 50 % av gällande avgifter enligt ovan.

 


Vänligen observera att Växjö GK inte tar emot några kort eller liknande som reducerar greenfeepriset

Exempelvis: Smålands Golfförbunds greenfeecheckar, Golfhäftet, Viasat kort etc. 

 

För mer info om bakgrund om diffrentierad greenfee och hur det fungerar

Som alla vet har vi hög beläggning på vår 18 hålsbana och behöver fatta kloka faktabaserade beslut baserade på efterfrågan och spelmönster i framtiden. Detta är tänkt att gynna alla medlemsgrupper. Klubben är en medlemsklubb och skall i första hand ta hand om sina medlemmar. Som medlem betalar vi solidariskt lika avgifter för resp medlemskap oavsett hur mycket var och en spelar. Men nyttjandet ser mycket olika ut mellan medlemmarna. För att få mer kunskap och möjligheter till förbättringar på detta område, föreslog styrelsen till höstmötet att vi skall arbeta med en affärsplattform som heter Sweetspot. En åtgärd som årsmötet också antog.

Det viktiga för i år är att du kommer boka dina speltider via en app som heter Sweetspot. Via Sweetspot registrera du dig och får tillgång till Växjö Gks bokningsapp. Läs hur längre ner.

Som medlem har du förbetalt för ditt spel (dock ej basmedlem som betalar greenfeeavgift per gång) och din spelavgift kommer inte påverkas när du spelar dina ronder.

Däremot skapar vi ökad växling av greenfeeavgifter beroende på speltidens attraktion

 

Instruktion till dig som medlem för registrering till boknings appen

Logga in på: https://sweetspot.io/  på din mobiltelefon och välj Iphone eller Android. Ladda sedan ner Sweetspot appen
- Full följ registreringen enligt instruktioner. OBS! viktigt att du ser till att ditt golfid blir registrerat.
- Testa boka på Testa boka bana

Vill du se en film för registrering, titta här,  Skapa konto - via Sweetspot-appen (film)

 

Finns det fler sätt att boka tider?

Ja, du kan också boka via Sweetspots webbbokning  book.sweetspot.io/clubs/vaxjo-gk, du hittar också länken på vår hemsida - boka starttid, eller ring till shopen.

För dig som vill veta mer

Sweetspot är i huvudsak inte ett bokningssystem utan en plattform som ger ledningen för klubben information om spel – och bokningsmönster. Vi har också genom plattformen möjlighet att skapa mer flexibla greenfeeavgifter, utifrån efterfrågan. Vilket gynnar en klubb som har hög beläggning, likt Växjö GK. Vi kommer alltså kunna styra över spelet i en riktning så det ökar tillgänglighet för medlemmarna. Gästspelare som vill spel på en billigare tid kan välja det genom att boka en mindre attraktiv tid vilket gör att tillgängligheten på attraktiva tider (Prime time) ökar för medlemmar. Tex så kommer systemet se till att vissa tider har en greenfeeavgift över 600 kr och vissa tider är den under 600 kr på helger. Detta sköts av bokningsalgoritmen som lagts in.

Vi kommer även få en översikt av spelet hos medlemmarna som kan underlätta beslut över framtida medlemsformer vid årsmöten.

 

Begreppsförklaring

Prime time= speltider som är de mest attraktiva. Som tex 9.00 – 11.00 på lör – och sön/helgdag.

Tillgänglighet= låg tillgänglighet är det som säkrar klubbens ekonomi. Spelet på banan är klubbens största intäktskälla. Skulle det vara hög tillgänglighet på banan, då har vi ekonomiska problem.

Dynamisk prissättning = varje ronda har ett spelvärde beroende på attraktion. Därför växlar greenfeeavgiften beroende på attraktion av resp speltid

Fullbetalande medlem= medlemskap som ger dig möjlighet till boka spel alla tider utan extra kostnad

Begränsande medlemskap= medlemskap som har reducerad avgift jmf med fullbetalande och därmed har reglerade speltider för spel utan kostnad. Kan dock spela på övriga tider, då mot greenfeeavgift.