Medlemskap som ej kan nyttjas

Här finner du info om klubbens regler för medlemskap som ej kan nyttjas , tex pga skada,sjukdom eller graviditet.

Fr o m 2020 erbjuder klubben både en Årsavgiftsförsäkring och möjlighet att under året frysa medlemskap. Detta skall ses som ett led i att du som medlem skall vara trygg i ditt medlemskap och att det skall vara prisvärt.
Klubben har tecknat en försäkring i samarbete med Folksam och Svenska golfförbundet som heter Årsavgiftsförsäkring. Läs mer här:

- Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan ska inträffa efter det att årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada och år. Behöver du ansöka om ersättning kontaktar du klubbchefen eller laddar du ner Anmälningsblanketten nedan.

- Detta kompletteras med en möjlighet att "Frysa medlemskap". Läs mer i info nedan ang Regler för medlemskap som inte kan nyttjas.