Medlemsavgifter

Medlemsformer 2018

Senior >25 år   6 000 kr
Senior utan lån  6 700 kr
Senior 22-25 år      3 900 kr
Junior 13-21 år   2 510 kr
Junior 6-12 år 1 320 kr
Senior vardag     4 950 kr
Senior vardag utan lån  5 650 kr
Budgetmedlem           2 060 kr
Budgetmedlem med lån 2 060 kr
Mitt i livet 2 850 kr
Mitt i livet utan lån 3 550 kr
Greenfeemedlem 1 270 kr
Studerande 22-30 år 2 320 kr
Handigolfmedlem 500 kr
Passiv >22 år  500 kr
Passiv 6-21 år  250 kr

 

Medlemskap under pågående säsong

Från och med 1/8 sänks avgiften för några av klubbens medlemsavgifter. 

Kategori Belopp
Senior >25 år  3 370 kr
Senior utan lån  3 720 kr
Senior 22-25 år      2 320 kr
Junior 13-21 år   1 450 kr
Junior 6-12 år 790 kr
Senior vardag     2 840 kr
Senior vardag utan lån  3 190 kr
Studerande 22-30 år 1 270 kr

 

Senior äldre, från 26 år
Får spela obegränsat på hela anläggningen.

Senior vardag, från 26 år
Får spela obegränsat på hela anläggningen under helgfria vardagar före klockan 15.00. Vid
spel på övrig tid erläggs halv ordinarie greenfee. Får spela obegränsat på korthålsbanan och
har fri tillgång till övningsområdet.

Mitt i livet, från 26 år
Får spela obegränsat på korthålsbana och har fri tillgång till övningsområdet. Erhåller 5st fria
spelronder som var och en gäller för 18 håls fritt spel valfri dag. Avräkning sker automatiskt i
bokningssystemet. Vid ytterligare spel erhålls 40% rabatt på ordinarie greenfee.

Senior Passiv, fr.o.m. 22 år
Är vilande från någon av kategorierna ovan. Om alltför många önskar återgå till sin ordinarie
kategori tillämpas turordning utifrån hur länge man har varit vilande. Får spela obegränsat
på korthålsbanan och har fri tillgång till övningsområdet. Har inte möjlighet att spela på
andra banor.

Kategorierna Senior äldre, Senior vardag, Mitt i livet och Senior passiv ska, utöver årsavgift,
erlägga ett medlemslån om 7 000 kr från och med det år man fyller 30 år. I stället för
medlemslån kan man välja att erlägga en förhöjd årsavgift om 600kr per år.

Senior yngre, 22-25 år, Junior äldre, 13-21 år samt Junior yngre, 6-12 år
Får spela obegränsat på hela anläggningen.

Studerande, 22-29 år
Får spela obegränsat på helgfria vardagar före klockan 15.00. Vid spel på övrig tid erhålls
20% rabatt på ordinarie greenfee. Får spela obegränsat på korthålsbanan och har fri tillgång
till övningsområdet. Intyg från utbildningsanstalt erfordras.

Handigolfmedlem, fr.o.m. 22 år
Medlemskap för dig med funktionsnedsättning. Får spela obegränsat på korthålsbana och
har fri tillgång till övningsområdet.

Greenfeemedlem, fr.o.m. 22 år
Medlemskap för dig som vill vara medlem i Växjö GK men inte spelar så mycket. Erhåller en
greenfeecheck som gäller för 18 håls fritt spel valfri dag. Vid ytterligare spel erläggs gällande
greenfee. Får spela obegränsat på korthålsbana och har fri tillgång till övningsområdet.

Årsavgiftsförsäkring
Klubben har tecknat en årsavgiftsförsäkring som omfattar samtliga aktiva
medlemmar på klubben och innebär följande:
Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av
plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du
drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan ska inträffa efter det att
årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad
årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada
och år.

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du når
oss på telefon 0470-215 15 alternativt via mail, kansli@vaxjogk.com