Medlemsavgifter

Medlemsformer 2020

Premium aktiv 6 500 kr
Premium aktiv utan lån 7 200 kr
Premium aktiv 22-25 år      3 050 kr
Premium aktiv 13-21 år   2 140 kr
Premium aktiv 6-12 år 1 420 kr
Senior vardag     5 350 kr
Senior vardag utan lån  6 050 kr
Budgetmedlem           2 190 kr
Budgetmedlem med lån 2 190 kr
Mitt i livet 3 050 kr
Mitt i livet utan lån 3 750 kr
Greenfeemedlem 1 330 kr
Studerande 22-30 år 2 480 kr
Handigolfmedlem 500 kr
Passiv >22 år  500 kr
Ungdom korthålsbana 13-21 år 250 kr
Barn korthålsbana 0-12 år 0 kr

  

Premium aktiv, från 26 år
Får spela obegränsat på hela anläggningen.

Senior vardag, från 26 år
Får spela obegränsat på hela anläggningen under helgfria vardagar före klockan 15.00. Vid
spel på övrig tid erläggs halv ordinarie greenfee. Får spela obegränsat på korthålsbanan och
har fri tillgång till övningsområdet.

Mitt i livet, från 26 år
Får spela obegränsat på korthålsbana och har fri tillgång till övningsområdet. Erhåller 5st fria
spelronder som var och en gäller för 18 håls fritt spel valfri dag. Avräkning sker automatiskt i
bokningssystemet. Vid ytterligare spel erhålls 40% rabatt på ordinarie greenfee.

Senior Passiv, fr.o.m. 22 år
Är vilande från någon av kategorierna ovan. Får spela obegränsat
på korthålsbanan och har fri tillgång till övningsområdet. Har inte möjlighet att spela på
andra banor.

Kategorierna Premium aktiv, Senior vardag, Mitt i livet och Senior passiv ska, utöver årsavgift,
erlägga ett medlemslån om 7 000 kr från och med det år man fyller 30 år. I stället för
medlemslån kan man välja att erlägga en förhöjd årsavgift om 700kr per år.

Premium aktiv, 22-25 år, Premium aktiv, 13-21 år samt Premium aktiv, 6-12 år
Får spela obegränsat på hela anläggningen.

Studerande, 22-29 år
Får spela obegränsat på hela anläggningen. Gäller enbart heltidsstudier samt intyg krävs från utbildningsanstalt.

Handigolfmedlem, fr.o.m. 22 år
Medlemskap för dig med funktionsnedsättning. Får spela obegränsat på korthålsbana och
har fri tillgång till övningsområdet.

Greenfeemedlem, fr.o.m. 22 år
Medlemskap för dig som vill vara medlem i Växjö GK men inte spelar så mycket. Erhåller en
greenfeecheck som gäller för 18 håls fritt spel valfri dag. Vid ytterligare spel erläggs gällande
greenfee. Får spela obegränsat på korthålsbana och har fri tillgång till övningsområdet.

Premium aktiv junior 6-12 år och Premium aktiv 13-21 år
Får spela obegränsat på hela anläggningen.

Barn upptill 12 år spel på korthålsbanan
Korthålsbanan och övningsområdet ingår i medlemskapet

13-21 år, spel på korthålsbanan
Korthålsbanan och övningsområdet ingår i medlemskapet

Årsavgiftsförsäkring
Klubben har tecknat en årsavgiftsförsäkring som omfattar samtliga aktiva
medlemmar på klubben och innebär följande:
Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av
plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du
drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan ska inträffa efter det att
årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad
årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada
och år.

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du når
oss på telefon 0470-215 15 alternativt via mail, kansli@vaxjogk.com