Dokumentation av Växjö GKs Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsinriktning

Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf. För att ständigt förbättra verksamheten så vill vi kunna mäta och följa upp den tex genom klubbens mätbara nyckeltal och klubbens medlemsundersökning som görs i samarbete med Svenska Golfförbundet. För att lyckas med detta kommer klubbens verksamhet riktas mot:

Växjö Golfklubbs 6 verksamhetsområden

Service och upplevelse
Klubbliv
Spelutveckling
Attraktion
Samverkan
Ekonomi

 

Genom att fokusera på klubbens 6 verksamhetsområden vill vi få medlem och gäst att uppleva:

  1. Självbestämmande – prisvärt, tillgänglighet till spel och spelutveckling
  2. Spelkompetens – känna att jag duger och chans till spelutveckling
  3. Gemenskap – vara sedd, välkomnad och inkluderad i GK

 Om vi lyckas med detta vet vi att golfaren blir kvar på Växjö Golfklubb

 

Styrelsens fokus 2020

 

Hållbar ekonomi.

Hur finansierar vi en anläggning av VöGK’s klass? Det handlar både om att öka intäkter och jobba kostnadseffektivt. Avsikten är att behålla nuvarande avgifter för klubbens medlemmar 2020. Istället avser vi att komplettera våra anläggning med aktiviteter som kan generera ökade inkomster. Det handlar om att ta betalt och få fler att nyttja vår korthålsbana, komplettera med Footgolf, events, aktivera flera ungdomar och aktivt söka mer bidrag genom nya projekt. Planen är också att genom förbättrad styrning jobba mer effektivt.

 

Projekt markfråga

Fortsätta diskussionerna sker med ridklubben och kommunen, för att utveckla området där golfklubbens korthålsbana/träningsområde och ridklubb finns. I bästa fall kan detta innebära att klubben får tillgång till nytt markområde.

 

Tillgänglighet

Hur många medlemmar kan vi vara för att fortfarande ha en acceptabel tillgänglighet till banan för medlemmarna. Skall vi införa ett tak för antal medlemmar?

Funderingar och åsikter angående tillgängligheten är många. Fakta är att det finns 40 % obokade tider t om 15 sept. Idag är vi en attraktiv bana som många vill spela och därför kan det upplevas som begränsad tillgänglighet. Med stort tryck på banan så innebär det att många tar del av vår anläggning och därför kan vi också se det som att vi bidrar till hög tillgänglighet. Att många vill spela hos oss är ett tecken på vår attraktion och den kommer nog mest minska genom försämrad kvalitet. Men det är nog ingen av oss, vare sig i ledningen eller ni medlemmar som önskar det.

 

Masterplan

Under året kommer vi att arbeta fram en Masterplan som har som syfte att utrycka en långsiktighet för klubbens mål och utveckling.

Trivsel och klubbliv

Här tror vi att vi bör fortsätta att agera proaktivt för att öka utbudet för fler i klubben att ta del av klubbens aktiviteter. Vi avser att utöka 2020 års aktivitetsprogram både vinter och sommartid, utveckla introduktionen för nya golfare och nya medlemmar genom den nya utbildningskommittén.

 

Ökad attraktion för juniorer

Hur attraherar vi juniorer att spela golf, och hur får vi dom att välja VGK? För det krävs att vi skapar en verksamhet som ger ungdomar gemenskap, utveckling, är utmanande och seriös. Detta säger alla undersökningar om ungdomsidrott.

2020 kommer vi att genom UEK genomföra flera rekryteringsaktiviteter och golfskolor i samarbete med låg – och mellanstadieskolor. För att bidra till ungdomars utveckling och glädje till golfen kommer antalet träningspass utökas med hjälp bl a av ideella tränare.

 

Ökad attraktion för kvinnor

Idag är endast ca 21,3% av våra medlemmar kvinnor. I övriga golfsverige är andelen 29 %. Klubben har tappat 100 st aktiva damer de senaste 8 åren, motsv 25 %. Därför har styrelsen beslutat att delta i SGF klubbutvecklingsprogram Vision 50/50 fr o m 2020. Varför är det viktigt med en jämnare könsfördelning i en förening. Jo, när det ena könet är dominant finns risk att också verksamhet riktar sig mer mot detta kön. Undersökningar säger att det krävs minst 35 % av varje kön för att det skall finnas en naturlig balans i värdering av frågor för båda könen.

 

Spela golf på dina villkor?

Vi bedömer att det finns ett behov att se över hur golfare betalar och utnyttjar sin avgift, tex idag spelar en andel medlemmar på andras bekostnad. Den som spelar 40 ronder betalar samma som den som spelat 5 ronder. Vi tar alltså betalt för tillgängligheten vi erbjuder. Men golfare idag räknar efter hur många ronder de spelat. De flesta medlemskap vi erbjuder har No limit på antal ronder. Så hur kan vi skapa mer likvärdiga villkor för golfspel på individnivå? Detta behöver vi under kommande år noga se över.

 

Kultur och värderingsarbete

Initiera arbete för att utveckla klubbens kultur och värderingar. Samtliga medlemmar och personal kommer att bjudas in att delta i arbetet.