Styrelse

Marie Hedberg

Ordförande

Kristian Stenfeldt

Vice ordförande

Jan Sandberg

Ledamot

Johan Nordström

Ledamot

Erik Claesson

1e suppleant ersätter därmed Ylva Z Skännestigh

Anneli Lindström

Suppleant

Ledamot Ylva Z Skännestigh har avsagt sig vidare uppdrag inom styrelsen

Adjungerad klubbchef