Personal - Banan

Per Nyman

Head Greenkeeper

Tillsvidare anställd, helår.

Lennart Linnefell

Greenkeeper

Tillsvidare anställd helår.

Bengt Wikefors

Greenkeeper

Tillsvidare anställd helår.

Marcus Larsson

Greenkeeper

Säsongsanställd 10 månader

Johan Marvig

Greenkeeper

Säsongsanställd 10 mån.

Yvonne Samuelsson

Lokalvårdare

Timanställd helår.

Roger Thern

Grönytor

Säsongsanställd 7 månader.