Viktig information i samband med medlemsfakturan

Hej kära medlem!
Nu har fakturan skickats ut som avser ditt medlemskap i Växjö GK under 2018. Majoriteten av våra fakturor skickas ut via mail om du har en sådan registrerad i klubben. 
Viktigt att tänka på är att fakturan ska vara betald senast den 31 januari 2018.Betalar du innan den 31 december är du med i utlottningen av en vattentät bag från Titleist. Vi kommer att dra två lyckliga vinnare under januari månad.
Vill du ändra ditt medlemskap eller begära utträde så måste vi ha besked från dig
senast den 31 december 2017.
 
Varför höjs avgiften?
Inför 2018 höjs avgiften med 500 kr för den med aktivt medlemskap. Anledningen till höjningen är att styrelsen fattat beslut om att avsätta 300 kr till en reparations och investeringsfond. För övriga medlemsformer sker en höjning med ett belopp som är proportionellt mot avgiftens storlek. De resterande 200 kr avser att täcka ökade kostnader i driftsbudgeten.
 
Vill du delbetala årsavgiften?
Du kan enkelt delbetala din eller familjens årsavgift till golfklubben med MoreGolf Mastercard. All information kring hur du går tillväga finner du på klubbens hemsida under fliken Medlem.
 
Vad händer på Växjö GK till 2018?
Enkäter från 2017 visar att vi är många som tycker om Växjö GK. Dock finns det utvecklingspotential i tillgängligheten av banan samt klubblivet inom klubben, detta är något vi ska förbättra.
Vi kommer arbeta aktivt för att öka tillgängligheten genom att förbättra klubbens bokningsrutiner, ta hjälp av golfvärdar, slå samman mindre sällskap vid attraktiva tider och kontrollera erlagda avgifter.
På klubblivssidan ska vi anordna trevliga och sociala medlemsaktiviteter under året. Några av aktiviteterna du har att se fram emot är:
  • After Workgolf på utvalda fredagar under säsongen.
  • Arrangemang på klubben i samband med stora idrottsliga evenemang.
  • Kulinariska träffar.

 

Vi från Växjö GK vill härmed tacka dig för 2017 års golfsäsong och vi ser nu fram emot ett händelserikt och trevligt 2018 tillsammans.
 
Vänliga hälsningar,
Personal och styrelse inom Växjö GK

Kommentarer