Nationell Idrotts Utbildning = NIU

Sedan flera år har vår klubb ett samarbete med Procivitas och Svenska golfförbundet. Där vi lovar att jobba med spelarutveckling på klubbnivå och i samverkan med våra grannklubbar. Ansvarig tränare för detta program är vår Head pro Lars Edvinsson. Den 2-3 december var Lars, klubbchef Lars Prick och vår nya ordförande Marie Hedberg på möte/utbildning hos Svenska golfförbundet, tillsammans med de andra NIU klubbarna (21 st).

 

Under mötet kan vi tydligt konstatera att vår sport mer betraktas som en fritidssysselsätning än en idrott. Och det är ganska naturligt om man ska vara ärlig. Hur många golfklubbar bedriver verksamhet som är lik andra idrotter. Som tex fotboll, innebandy och hockey? För en 13 -15 åringen innebär det i dessa idrotter att man tränar med laget 4 ggr i veckan och har minst en match på helgen. Golfen kan som mest erbjuda två pass träning i veckan och en match i månaden! Detta magra erbjudande för ungdomar jämför kommuner med. Så det påverkar myndigheter och alla andras syn på vår golfsport.

 

Faktum är att denna syn från myndigheter också påverkar oss  senior spelare som spelar golf. Genom kommuners bidrag och vilja att hjälpa till, med tex kommunala lån

 

Vid mötet hölls en paneldebatt där bla vår ordförande Marie Hedberg deltog. Detta som forskare på Linnèuniversitet just när det gäller ungdomars idrottande.

 

/ Lars Prick

Kommentarer