Utveckling av bokningsystemet till förmån för dig som medlem

Som alla vet har vi högt tryck på vår 18 hålsbana. Därför efterfrågas av medlemmarna ökad tillgänglighet. Så vid höstmötet 2020 beslutades en verksamhetsplan som skall fokusera på ökad tillgänglighet. Därför valdes Sweetspot. Vid samma årsmötet beslutades om ökad digitalisering. Då kostnadseffektivitet efterfrågas för administrationen. Därför föll valet på Sweetspot. Syftet är i båda fallen långsiktig medlemsnytta. Sweetspot kommer underlätta rättvisare medlemsformer. Genom differentierade greenfeeavgifter (som styrs av tillgång och efterfrågan) kan vi påverka ökad tillgänglighet för medlemmarna. Vi kommer också kunna minska våra administrativa kostnader framöver.

Klubbchefen informerar

Lördag 24 april, mellan 9.00-12.00 i klubbhuset. Finns representanter från Sweetspot på klubben. För att medlemmar skall få hjälp på plats med ev problem, samt ställa frågor och komma med feedback på utveckling. Välkomna!

 

Till att börja med vill jag att tacka alla er medlemmar som anpassat er så snabbt att använda Sweetspot appen. Vi har haft systemet i gång 2 veckor och redan bokas 87 % av alla ronder denna vägen. Så det är grymt bra gjort av er medlemmar. Vi är medvetna om att det är en omställning för alla medlemmar att boka sin tid. Merparten av våra medlemmar har tagit emot förändringen positivt. Det glädjer oss mycket. Bra jobbat alla medlemmar!

Varför byter vi då bokningssystem 2021?

Den främsta anledningen är att ni medlemmar upplevt och uttryckt en önskan om ökad tillgänglighet, och detta under flera år. Ett steg i denna utveckling för att skapa fler speltider för dig som medlem på attraktiva tider är att införa dynamisk prissättning av greenfee. Priset styrs då av efterfrågan och tillgänglighet. Mindre attraktiva tider är billigare. Vilket skapar mer plats för dig som medlem att välja de bästa tiderna då greenfeegästerna tenderar att välja andra tider än de allra dyraste. Dessutom ökar dynamisk prissättning snittintäkter på greenfee vilket leder till att vi kan ha färre gäster med bibehållen intäkt och därmed fler bokningsbara tider för dig som medlem.

Sweetspot är ett unikt affärssystem som samlar rätt data på hur spelet fördelas på anläggningen. Det kartlägger när vi har efterfrågan, hur bokningsflöden ser ut och med datan som grund kan klubben optimera sina medlemskap och priser på starttider framöver. Tillsammans med smarta funktioner när man skapar medlemskap kopplat till data leder det till rättvisare medlemsformer och klart högre tillgänglighet framöver. Allt för att du som medlem ska känna att du får ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap efter dina förutsättningar.

Att skapa förutsättningar för er medlemmar att nyttja era medlemskap och samtidigt behålla lönsamhet (hållbar ekonomi) för klubben, ser jag som en av mina viktigaste uppgifter som klubbchef. Detta var dessutom ett tydligt uppdrag från styrelsen när jag anställdes.

Andra vinster som systemet har är att vi kan snabbt kommunicera med er medlemmar genom info i appen. Mer dagsaktuella info, som vi tycker är en viktiga är en stor fördel. Andra fördelar som ni inte märker så mycket av som medlem är:

  • Enklare för företagspartners och hotell att själva boka sin tider direkt via en egen portal, vilket minskar klubbens adminstration.
  • Vi kan erbjuda paket greenfees till våra basmedlemmar som bygger på greenfeevärde (spelpott). De väljer sedan själva hur de vill nytja dessa, vid spel på billigare tider = fler ronder och mindre konkurrens för er medlemmar på mest attraktiva tiderna i och med att man gärna hushållar med sin spelpott.

Sweetspot support finns till din tjänst!

Även Sweetspot hjälper dig gärna om du behöver support. Du kan enkelt sända dem ett mail på mailadress: hello@sweetspot.io

Alternativt går du in i appen via din telefon, skakar telefonen i handen och per automatik kommer supportmöjlighet upp och du kan där skicka ditt ärende. 

Sweetspot appen med Växjö GK

Du boka enklast din starttid via Sweetspot appen. Men kan också göra det via Växjö Gks hemsida, i reception eller genom att ringa oss.

  • Ladda ner appen Sweetspot i App store eller Google Play.
  • Skapa ett konto - varje person behöver en unik mailadress.
  • Koppla ditt golf-id (samma lösenord som du använder i Min golf)
  • Klicka på "spela" uppe till vänster i appen. Sök upp 18 hålsbanan Växjö GK i rullistan och boka din starttid
  • Vill du se vilka som redan är bokade i bollen? Håll ditt finger på tiden, så kommer det fram.

Ankomstregistrering sker i appen

Sker genom att aktivera Sweetspot appen och klicka på din starttid. En ruta kommer fram för ankomstregistering. Klart.
Telefon krav är att du har platstjänsten i telefonen aktiverad (annars kan inte telefonen lokalisera vart du är)

Avbokning

Avbokning måste ske 3 timmar före starttid. Detta görs ockå i appen.
Klicka fram din starttid - uppe till höger ser du Ändraknapp - klicka på den - då kommer det fram en knapp Avbokaknapp

Om ovanstående inte funkar kontakta supporten Sweetspot, se nedan.

 

Det finns ett samband mellan tillgänglighet och val av Sweetspot

Viktigt att se sambandet att tillgänglighet kan vi reglera med hjälp av Sweetspot enligt ovanstående förklaring. Till speltider inte bara handlar antalet medlemmar. Det handlar också vilka bokningsregler resp medlemskap har. Men också om pris/avgifter. Antalet speltider att boka.

Årsmötesbeslut och dess fokusområden är vägledande

I en idrottsförening är vi medlemmar, därför viktigt att förstå att vare sig personal eller styrelse kan låta bli att följa den verksamhetsplan och budget som lagts fram och beslutats vid höstmöte den 18 november 2020. I en förening gäller solidaritet och lika behandlingsprincipen. Vill man justera något till kommande år så sker det genom motioner till styrelsen 4 v före höstmötet i november.

I nuv verksamhetsplan och budget finns underlag för genomförandet av Sweetspot. Då SGF och Min golf inte kan erbjuda samma tjänster blir valet Sweetspot.

Se gärna filmerna nedan för att underlätta din hantering av Sweetspot appen

 

Kommentarer