Tidsbokningsschema för september/ oktober

Under sista delen av september och hela oktober ser tidsbokningsschemat annorlunda ut. Första bokningsbara tiden för dagen ligger kl 10.00. Anledningen är att vi tar höjd för frost*. Däremot kan vi, om prognosen ser bra ut, öppna upp banan tidigare för tidsbokning. Denna justering sker med 1-2 dag före aktuell speldag. Det är banchef, Per Nyman, som beslutar i denna fråga. 

*Frost - Vid frost är det förbjudet att ge sig ut på banan, korthålsbanan och övningsområdet. 

Kommentarer