Ordningsregler på övningsområde och Golfarena

Den senaste tiden märker vi av ett ökat tryck ute på anläggningen och det är fler som nyttjar range, övningsområde och Golfarenan. Nedan finner du ordningsregler att tänka på. 

Driving range - (Rött)
- Alla slag slås från mattor.
- Endast tillåtet att slå rangebollar
- Slå så det inte föreligger någon risk att bollar slås mot Araby Sjöväg. 

Övningsområde - (Gult)
Innehåller två övningsgreener ink. bunkrar. Visa hänsyn till andra som också nyttjar övningsområdet. Träning sker med egna bollar, ej rangebollar. 
Träningsgrupper arrangerade av klubbens PGA Professinals har företräde av övningsområden vid gruppträningar och lektioner. 
Obs! Glöm inte att laga nedslagsmärken och fylla uppslagna torvor med sand. 

Golfarenan - (Blått)
Består av korthålsbana* som innehåller Golfäventyrets 50 & 100 bana, Foot golfbana och Djungelbanan. 
På Golfarenan sker enbart spel och träning hänvisas till övningsområdet. 
Greenen vid hål 4 och 5 kan nyttjas av klubbens PGA Professionals vid gruppträning och hålen stängs av tillfälligt. När detta sker finns information vid tee 1 på korthålsbanan.

*Korthålsbanan används även som Pay&play-bana. 

Kommentarer