Ordförande tackar klubbchefen för sin tid på klubben

Hej golfvänner 

Vår klubbchef, Joakim Söderström, har tyvärr beslutat sig för att lämna oss. Hans skäl är rent personliga, och delvis kopplade till all tid han får lägga på resande mellan Växjö och boendet i Helsingborg.  Men ni kan läsa mer i Joakims egna brev som följer på detta. 

Joakim lämnade in sin uppsägning per den 31 mars, och jobbar t.o.m. 30 juni. 

Han beskrev sin situation för styrelsen på vårt möte i måndags kväll, och vi har full förståelse för hans beslut, även om vi gärna hade sett att han stannat kvar hos oss. Han har hunnit med mycket under sin tid på VGK, framför allt genom att bringa ordning inom ekonomi, medlemsregister, leasingavtal m.m.  

Vi skall inte avtacka Joakim ännu, men spontant uttryckte flera styrelsemedlemmar den betydelse Joakim haft för klubbens utveckling sedan han började. 

Joakim har alltså 3 månaders uppsägningstid, under vilken han kommer att jobba kvar hos oss med fortsatt fullt engagemang. Han är också villig att hjälpa till med att sätta in sin efterträdare i arbetsuppgifterna. 

Vad händer nu? 

Styrelsen är helt enig om att vi behöver en klubbchef, för att leda och utveckla den dagliga verksamheten. Vi kommer därför att söka efter en efterträdare till Joakim som klubbchef. Vi bestämde också att sköta rekryteringen i egen regi. 

Vi diskuterade övergripande arbetsuppgifter och kompetenser för en ny klubbchef, med utgångspunkt från hur klubben ser ut idag, samt vilken utveckling vi ser de kommande åren. Vi kommer att ha en funktionsbeskrivning för tjänsten, samt en annons klar inom ca 14 dagar. Publicering av annonsen skall ske på GAF’s hemsida (Golf Administratörernas Förening), Arbetsförmedlingen och eventuellt fler liknande media. 

Personligen kan jag inte låta bli att redan nu tacka Joakim för den glädje och inspiration våra samtal har gett mig, under den korta tid jag varit ordförande. 

Kjell Gransvik 

ordförande VGK 

Kommentarer