Mötesprotokoll får årsmötet 25/10

Onsdagen 25/10 genomfördes klubbens Års- och höstmöte. Mötet ägde rum ute på Linnéuniversitetet där totalt 68 medlemmar närvarade på mötet. 

Protokollet från mötet finns sammanställt i den bifogade filen nedan. 

Kommentarer