Möteshandlingar för vårmöte 28/3 kl 18.00

Tisdagen den 28 mars kl 18:00 har Växjö GK sitt årliga vårmöte i restaurangen på Växjö GK. 
Nedan finner du möteshandlingarna för mötet. 

Varmt välkomna!

Kommentarer