Möteshandlingar för Årsmöte/ höstmöte

Den 25 okt kl 18:00 har klubben sitt årsmöte.

Mötet kommer äga rum i Linnésalen på Linnéuniversitetet.

Hus H, vänligen se kartan nedan.

 

Möteshandlingar inför mötet, klubbens framtida vision och en översiktskarta som beskriver möteslokalens position finns bland dokumenten här på sidan. 

Hoppas du kan närvara på mötet!

Kommentarer