Kommittéer som söker förstärkning

Några av klubbens kommittéer söker förstärkning inför 2022. Läs mer nedan. 

Paragolfen 

Nu har 2021 börjat att gå mot sitt slut och 2022 är på intåg. Liksom i alla andra verksamheter inom klubben, är planeringen inför nästa år i full gång även i Paragolfkommittén. 
Inför 2022 har vi lagt en ganska gedigen verksamhetsplan för Paragolfen, som till stor del handlar om att rekrytera (och återrekrytera) deltagare till verksamheten. I och med det läggs ett stort fokus på extern och uppsökande verksamhet. 
Men för att detta ska vara genomförbart behövs resurser. I dagsläget är vi totalt 4 kommittédeltagare, vilket inför nästa år inte kommer att räcka till. Vi behöver mer folk som kan vara oss behjälpliga i såväl genomförande av aktiviteter på vår anläggning som att vara en del i att synliggöra verksamheten externt och rekrytera nya deltagare. 
 
Kontakt: Erik Lagerlöf, erik.lagerlof1@gmail.com
 
Tävlingskommittén (TK)

Inför 2022 känner vi i TK att det skulle behöva komma in ytterligare en person till kommittén för att kunna planera, organisera och genomföra klubbens tävlingsverksamhet för kommande golfsäsong. 
Är du intresserad av att ingå i tävlingskommitté är du välkommen att höra av dig för mer information. 
 
Kontakt: Fredrik Alldén, fredrik.allden@vaxjogk.com

Kommentarer