Klubbchefens månadsbrev

Hej alla,

Då närmar vi oss slutet på detta året och går in i ett nytt decennier om några dagar. Vi kommer gör ett bra bokslut för 2019 och ser fram emot ett minst lika bra 2020. Som ni säkert läst i Maries ordförande brev redan.
Vill du läsa tidigare nyhetsbrev från ledningen hittar du dem på denna länk, http://www.vaxjogk.se/se/medlem/brev-till-medlemmar-fran-ordforande-och-klubbchef 

Ekonomi

Vi omsätter närmare 14 miljoner 2019, vilket ger oss stor trygghet. Det som stärker omsättningen är framför allt att vi återhämtat oss när det gäller antalet medlemmar. Men vi har också goda intäkter från range, företagspartners och greenfee. Ni som läst vår verksamhetsplan för 2020 vet att vi kommer ha många saker att genomföra och hoppas därmed stärka intäktssidan ytterligare. Men vi kommer inte glömma att syna våra kostnader och ifrågasätta vår effektivitet. Som klubbchef kommer jag ofta i kontakt med hur det digitala kommer påverka golfandet i framtiden. Det kan bl a förenkla vår administration och planläggning av verksamheten. Här är det viktigt för oss alla, medlem som anställd, att följa med i tiden.

Andra golfklubbar

Tyvärr går det inte lika bra för alla golfklubbar. För en kort tid sedan nåddes jag av beskedet att man beslutat avveckla en klubb som jag var med och startade, Rockatorp GK. Så de följer Lidhems exempel, som ju försvann för 10 år sedan. Tyvärr för oss golfare så har markägaren andra planer än golf på sin marker.

Man kan ju tro att det är bra att en klubb (”konkurrent”) försvinner, men det för med sig totalt sett färre golfare i Kronoberg, mindre gästspel och en minskad golfekonomi. Lätt att tro att det per automatik blir mer medlemmar till de andra klubbarna, men erfarenhet från andra nedlagda klubbar är att 75 % slutar helt med golfen. Så av deras 240 medlemmar, 2019, blir det troligen 60 golfare kvar.

Att Rockatorp försvinner försvårar också utvecklingen av golfen i regionen, då vår klubb och Glasriket knappast kan ta emot så många fler medlemmar. Då ska man veta att vi ligger redan under rikssnittet för en storstad. Samt vi har en stark inflyttning, där det också finns golfare.

Rockatorp gjorde förfrågning om erbjudande till sina medlemmar inför 2020. Glasriket har tex sitt årliga erbjudande. Vi har dock valt att inte göra något liknande erbjudande av våra avgifter med respekt för våra fullbetalande medlemmar samt de nya medlemmar vi redan fått från fd Rockatorp medlemmar.

Växjö GK skapar ökad trygghet i ditt medlemskap

Fr o m 2020 erbjuder klubben både en Årsavgiftsförsäkring och möjlighet att under året frysa medlemskap. Detta skall ses som ett led i att du som medlem skall vara trygg i ditt medlemskap och att det skall vara prisvärt.
Klubben har tecknat en försäkring i samarbete med Folksam och Svenska golfförbundet som heter Årsavgiftsförsäkring. Läs mer här:

- Ersättning lämnas för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan ska inträffa efter det att årsavgiften är inbetald till golfklubben. Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada och år. Behöver du hjälp att ansöka om ersättning kontaktar du klubbchefen eller läs mer på vår hemsida, se länken http://www.vaxjogk.se/se/medlem/regler-vid-medlemskap-som-ej-kan-nyttjas

- Del två innehåller en möjlighet att frysa medlemskap. Vid tex långvarig sjukdom, skad eller graviditet. Läs mer via länken
http://www.vaxjogk.se/se/medlem/regler-vid-medlemskap-som-ej-kan-nyttjas

Friskvårdsbidrag för golfspel

Via denna länk http://www.vaxjogk.se/se/medlem/regler-vid-ansokan-om-friskvardsbidrag som du hittar på vår hemsida kan du läsa vad du behöver för underlag för att erhålla Friskvårdsbidrag från din arbetsgivare. Viktigt att du följer dessa regler.

Nyårslöften och önskningar inför 2020

Inför nya året så brukar man ju önska sig saker och ge nyårslöften. För det första önskar jag mig som klubbchef att varje medlem jobbar med vår klubbanda på banan och dess närhet. Ta vara på varandra och behandla varandra väl. Hälsa och bjud in till spel. Jag har under mina 5 månader stött på många positiva uttryck från medlemmar och bara upplevt en givande dialog och ett bra bemötande. Så låt oss fortsätta med det.

För det andra att vi blir duktiga att berätta om fördelarna med Växjö Golfklubb (vi själva ska ju vara de bästa marknadsförarna). Att vi tilltalar många golfare både som medlemmar och gäst. Samt att vi driver en egen anläggning (vilket är unikt för de flesta föreningarna), på mark som vi själva äger. Vi erbjuder en rolig, välskött 18 hålsbana, shop, tränare, övningsområde, range, kansli och restaurang. Det är inte alla klubbar som förmår att klara detta. Så det är mycket att vara glad och stolt över.

Ledningens nyårslöfte är att vi skall vara transparanta till er medlemmar och jobba hårt för att medlemskapet skall upplevas mer prisvärt i framtiden. Detta gör vi genom att genomföra klubbens verksamhetsplan 2020. Tag gärna del av planerna via länken: http://www.vaxjogk.se/se/medlem/dokumentation-av-vaxjo-gks-verksamhetsplan-2020

 

Till sist vill jag önska personal, medlemmar, gäster och partners

Ett Gott Nytt År!

 

Med golfhälsningar från

Lars Prick, klubbchef

 

Kommentarer