Informationsträff gällande nya världshandicapet

Informationsträff gällande nya världshandicapet

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.

1/3-2020 införs nya världshandicapsystemet som är baserat på ett snitt av de åtta bästa av dina 20 senaste ronder. Det kommer ge dig ett mer rättvisande handicap som bättre speglar din aktuella spelstandard.

För att du ska få bättre förståelse hur systemet fungerar ordnas informationsträff på Växjö GK för att gå igenom förändringarna på ett enkelt sätt. Nedan ser du planerade informationsträffar. 

Datum Dag Starttid Antal deltagare (max) Plats
2/3-2020 Måndag 18:00 50 Restaurangen Växjö GK
9/3-2020 Måndag 18:00 50 Restaurangen Växjö GK
12/3-2020 Torsdag 14:00 30 Klubbrummet Växjö GK

Anmälan sker genom Min Golf på golf.se. Informationsträffarna ligger upplagda som tävlingar. 
Varje informationspass beräknas pågå i ca 2h. 


Kommentarer