Information från styrelsen ang flyttat Vårmöte

Framflyttat Vårmöte Växjö Golfklubb

Vid extra styrelsemöte den 15 mars har Växjö Golfklubbs styrelse beslutat att på grund av rådande pandemi av Coronavirus flytta Vårmötet till den 29 april kl 19.00.

Styrelsen väljer detta beslut med tanke på att våra möten har deltagare som kan förväntas tillhöra riskgrupper. Om vi genomför mötet, kanske vi medföra till spridning av viruset till riskgrupper inom vår medlemskår. Och detta vill vi inte.

Folkhälsomyndigheten råder samtidigt föreningar att följa deras riskbedömningsverktyg. Efter gjort detta kan vi konstatera att vi inte bör genomföra vårmötet som planerat.

 

Planerade Workshops för Växjö GK 2025 skjuts på framtiden

Styrelsens planerade träffar med medlemmar i syfte att föra en dialog om klubbens framtida verksamhet kommer inte att ske som planerat. Dessa skjuts på framtiden och styrelsen återkommer med nya datum när vi vet hur utvecklingen sker av pandemin. Anledningen är självklart den samma som beskrivits ovan.

Tränings - Ungdomsverksamheten sker som vanligt

Vi avser inte att minska klubbens träningsverksamhet. Så privatlektioner, kurser och ungdoms-verksamhet sker som vanligt. Då den sker utomhus, vi har ett naturligt avstånd till varandra och kan ta ett egenansvar för delaktighet (vid ev symtom). Vår ungdomsverksamhet sker som planerat då ungdomar och deras föräldrar i de flesta fall inte tillhör någon riskgrupp. Ungdomar har också behov av att vara i rörelse.

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Använd handsprit eller tvål och vatten ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk och kom till träning/jobb efter varit symtomfri under minst 2 dagar

Med hälsningar

Styrelsen Växjö Golfklubb

Kommentarer