Information från Marie Hedberg, klubbens ordförande

Hej,

Det är en märklig situation vi befinner oss i. Från att ena dagen sitta och diskutera vårmöte och workshop med fokus på framtiden behöver vi istället dagligen följa den utveckling som sker med anledning av Coronavirusets spridning och effekter. I styrelsen följer vi utvecklingen noga, såväl vad som händer på det nationella planet i form av direktiv och anvisningar från myndigheter, som vilka effekter vi ser på klubbens ekonomi. Vi vet i dagsläget inte hur denna kris kommer att påverka oss men det som är säkert är ATT den kommer att göra det. I dagsläget ser medlemsintäkterna relativt goda ut men vi ser en osäkerhet i de budgeterade intäkterna från exempelvis företagsgolf, events, sponsorer, shop, hyror och greenfee.

Från styrelsens sida diskuterar vi olika scenarier och förbereder åtgärder för att säkerställa klubbens ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Vilka åtgärder vi behöver ta till är i nuläget svårt att sia om.

Även om det är tuffa tider som väntar behöver vi fokusera på de möjligheter som finns och hur vi tillsammans kan bidra till att säsongen 2020 blir bra för Växjö Golfklubb. En del i detta är att klubben behöver intäkter för att vara hållbar. Vi ber er därför att välja vår egen shop om man ska köpa utrustning, att boka träning för att utvecklas i sin golf, slå på rangen samt att stötta klubbens restaurang. Om vi alla hjälper till och bidrar i den situation vi befinner oss i kommer vi gå stärkta ut från detta. Bland annat kommer personalen att öka vår synlighet i sociala medier för att fler ska få upp ögonen för vilka riskfria uteaktiviteter vi kan erbjuda för såväl golfare som icke-golfare.

Det är dock viktigt att vi försöker att fortsätta vår planerade verksamhet i den mån det går. Till skillnad mot många andra verksamheter har vi relativt goda förutsättningar att göra det. Vi har förmånen att vi bedriver vår verksamhet utomhus samt att vi inte behöver vara så nära varandra (särskilt inte om vi slår lite snett ibland :)).

Med detta vill vi från styrelsens sida informera om att vi följer den ekonomiska utvecklingen noga för att säkerställa klubbens ekonomi och verksamhet men också uppmuntra ALLA att hjälpa till och göra säsongen 2020 till en bra säsong!

Marie Hedberg, ordförande
och styrelsen Växjö Golfklubb

Kommentarer