Information från klubbens ordförande

Hej golfvänner!

 

Så går nu årets golfsäsong mot sitt slut. Åtminstone för oss som inte planerat någon resa söderut. För mig har golfåret varit ungefär som att åka en berg- och dalbana. Några hyfsade rundor har varvats med några rena bottennapp. Dock slutar jag på ett något lägre handikapp än jag hade när säsongen började. Det trodde ni nog inte, ni som var med på klubbens golfresa till Spanien i våras, och kanske såg mig spela där. Men undrens tid är inte förbi – kanske blir det seniortouren så småningom.

 

Även i år har vi haft en bana och träningsanläggning av mycket hög klass. Jag har hört många positiva kommentarer från både medlemmar och gäster. Visst börjar vi bli lite bortskämda med vår egen bana. Det är ingen lätt utmaning Per och hans mannar har att se till att allt blir lite bättre för varje år som går. Samma gäller för Idrotten och shopen.

Ett stort tack alla ni som servat mig och alla andra medlemmar och gäster under året som gått. Vi ser verkligen fram emot nästa säsong.

 

Medlemsavgift

Enligt styrelsens rekommendation i Verksamhetsplanen för 2018, så beslöt höstmötet att höja medlemsavgiften med 500 kr för fullbetalande medlem. För övriga medlemsformer sker en höjning med ett belopp som är proportionellt mot avgiftens storlek.

Av höjningen på 500 kr så avsätts 300 kr till en investerings- och reparationsfond, så att vi kan bygga upp ett reservkapital att användas vid större reparationer eller investeringar. Per har t.ex. signalerat om att bevattningsanläggningen förmodligen behöver bytas ut inom några år, och idag har vi överhuvudtaget inga medel avsatta till sådana åtgärder. Denna avsättning kommer att behöva ske varje år framöver. De resterande 200 kr avser att täcka ökade kostnader i driftsbudgeten.

De nya medlemsavgifterna för olika medlemsformer finns i Verksamhetsplanen som finns publicerad på vår hemsida.

 

En vädjan till oss alla ifrån klubben – Betala avgiften i tid. Du får gärna betala innan förfallodatum så hjälper du klubbens likviditet, som alltid är ansträngd så här års.

 

Vision

På höstmötet presenterade styrelsen vår nya vision. Den innebär inga radikala förändringar av vad vi gjort tidigare, utan mer ett förtydligande så att alla vet vart vi är på väg. Visionen skall vara vår ”fyr” som visar på vår väg framåt, som Esbjörn uttryckte det. I korthet kan man säga att VGK skall ägna sig åt idrotten Golf, genom tävling, träning, motion och rekreation, samt social samvaro. Utan någon inbördes prioritet. Detta är ju begrepp som också definierats av golfförbundet. Vi säger att vi finns till för alla, från nybörjare till elit, från junior till pensionär. Vi formulerar visionen med ”Alla kan bli bättre golfare hos Växjö GK”.  Eller vårt nya motto: ”Din golf blir bättre hos oss.”

På hemsidan hittar du presentationen över VGK’s vision.

 

Höstmötet

I år lyckades vi locka 68 medlemmar till vårt höstmöte. Vi hade gärna sett betydligt fler. Det känns lite tunt att fatta beslut om budget, aktiviteter och framtid, när endast 4 % av medlemmarna är närvarande. Men vi hade ett bra möte, där vi presenterade verksamhetsplanen och visionen, och där också Per, Lars och Fredrik presenterade konkreta aktiviteter för bana, idrott och shop under 2018.

Vissa av de planerande åtgärderna på banan kommer att finansieras genom den donation som klubben fick av en av våra medlemmar. T.ex. fontän i dammen på första hålet.

Verksamhetsplanen med visionen antogs enhälligt på mötet.

En eloge förresten till Bengt Karlsson som svingade ordförandeklubban med den äran.

Protokollet från mötet finns på hemsidan.

 

Dock hoppas jag att vi kommande år blir betydligt fler på våra möten.

 

Det var allt för denna gången.

Kjell Gransvik

ordf. Växjö GK

Kommentarer