Information från banchef, Per Nyman

Information från banan

Hej!

Så kom då äntligen värmen som vi längtat efter. Några av er som har gräsmatta har säkert varit ute med gräsklipparen och har ni inte det så kommer ni snart bli tvungna till det. Med värmen så sätter växtligheten i gång. Vad innebär detta för banan?

Från att vi öppnade tills idag har vi inte haft någon tillväxt att tala om. Det har rullat ganska snabbt på greenerna och bollen har hållit linjen rätt hyggligt även om den har passerat fläckar utan gräs. Med värmen kommer gräset ställa sig upp vilket gör att gropar utan gräs kommer bli ännu djupare. Planen är att läka ihop dessa gropar så fort som möjligt. Det gör vi genom att stimulera tillväxten med mycket gödsel. Mycket gödsel har en negativ påverkan på bollrullshastigheten. Tyvärr kommer greenerna vara lite hoppigare och lite långsammare ett tag framöver men vi skall försöka kompensera detta genom att klippa oftare och möta upp med dressand.

Med värme och god tillväxt kommer andra fördelar. Bollen kommer ligga bättre på fairway och vi kan börja spela från tees utan mattor. Vi tackar för tålamodet och att ni slagit från mattorna trots att det sett grönt ut på tee jämte mattan. Vi har alla igen detta senare under säsongen.

Till sist kommer några påminnelser:

Gå inte i de branta slänterna utan gå i och ur där bunkern är som lägst. Vi i banpersonalen lägger ner mycket tid för att hålla slänterna hårda. Går man i slänten gör man den mjuk och bollarna kommer lättare att pluggas.

Laga nedslagsmärken! Det är den bästa åtgärden ni kan göra för att förbättra spelupplevelsen både på kort och på lång sikt. Detta gäller särskilt nu när vi vill läka ihop greenerna.

Mycket nöje önskar Per Nyman, Banchef

Kommentarer