Information från banan

Information från banan  

Jag tror vi kan slå fast att det är en mycket annorlunda tid vi lever i. Dagligen hör vi om antalet döda och insjuknade i Corona. Vi hör om nedskärningar, besparingar och uppsägningar överallt i samhället. Ett av få glädjeämnen håller vi på med. Jag tänker på golf. Många har nyttjat sitt medlemskap i större omfattning än tidigare. Antalet bokade rundor är dubbelt så många i år jämfört med tidigare år. Det går riktigt bra att spela golf samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Hur klarar då banan det ökade trycket? Vi i banpersonalen märkte ganska omgående att det inte skulle funka att köra utan krattor i bunkrarna. Vi tog ett beslut att lägga ut räfsor med restriktionen att använda handskar om man vill kratta efter sig. Jag vet inte hur många som använder handskar men jag ber er göra det. Om inte för andras skull så för er egen.  

Om februari var rekordblöt så var april rekordtorr. 15 mm regn föll i april och då föll 10mm av dem de sista dagarnaVi hade några varma fina dagar i april men ser vi på medeltemperaturen så var den ganska låg ändå. De kalla nätterna gjorde att medeltemperaturen endast var 7,2 grader. Det torra vädret och kalla nätterna har gjort att gräsets tillväxt inte kommit igång på allvar. Det har resulterat i att greener inte växer ihop som vi vill och det börjar bli slitet runt bunkrar med mera där många går. Vi banpersonalen tog beslutet att spara banans tees där många använder järnklubbor. Vi ansåg att det inte fanns en chans för gräset att hinna reparera sig där. 

Nu har vi haft en period med ganska varmt och blött väderVäxtligheten satte igång ordentligt men i skrivandets stund har vi åter frostnätter. Växtligheten kommer säkerligen avstanna igen. På greenerna uppstår ett bekymmer med att skillnaden mellan gräs och gropar där det inte finns gräs blir större. Vi försöker hänga med och jämna ut det genom att dressa och vertikalskära. 

Övningsgreenen framför klubbhuset samt greenerna på hål 2 och 3 drabbades hårt förra året av en grässjukdom. Vi på banan gjorde ett digert höstarbete för att få dem att må bra men det återstår en hel del tills de är jämna och fina igen. Vi har gjort allt vi kan och det enda som saknas nu är värme 

Ser vi framåt så kommer inte skötseln av banan utföras som det var tänkt enligt verksamhetsplanenSom ni kanske läste i senaste medlemsmejlet från styrelsen kommer det tas höjd för intäktsbortfall på grund av CoronasituationenSom ett resultat av det minskas personalstyrkan på banan. Detta gör att vi på banan inte kommer singelklippa greenerna, kratta bunkrar och klippa foregreens på helgerna som vi gjorde förra året. Vi klipper greenerna och flyttar hålen som vi gjort tidigare år. Detta är nog den största förändringen men det kommer även saknas mantimmar till finputs och trimning som ger den där extra finishen. I verksamhetsplanen står det också att konditionen på övningsområdet och korthålsbanan skall bli bättre genom att mer mantimmar skall läggas där. En viss förbättring tror vi på men det kanske inte lyckas fullt ut. Vi på banan har ett tight schema så vi får hålla en tumme att vi håller oss friska, vädret är med oss och maskinerna inte bråkar med oss.  

Precis som med situationen i övriga samhället gäller det att följa medDet viktigaste är att vi håller oss friskaTills det här är över får vi lyssna på Folkhälsomyndigheten och göra så gott vi kan.  Förhoppningsvis tar det slut någon gång och allt kan återgå till det normala 

Per Nyman, Banchef 

Kommentarer