Höstens intåg påverkar starttidsschemat

Höstens intåg påverkar starttidsschemat
 
Med mörkare och kyligare morgnar så påverkar det starttidsschemat för bokningarna på klubben. Första bokningsbara tiden kommer att vara 10:00 framöver. Ser personalen att prognosen ser gynnsam ut och att det inte förekommer risk för frost kan tidsschemat öppnas upp och erbjuda tidigare starttider än 10:00. Sådan justering kan komma att förekomma med kort varsel. 

Kommentarer