Handlingar till Höstmöte den 13 november

Nu finns alla handlingar tillgängliga inför höstmötet. Du finner dem på vår inloggningssida, via länken nedan

http://www.vaxjogk.se/se/medlem/medlemsidor/host-och-arsmote-2019 eller hämtar du möteshandligarna på kansliet.

 

I handlingarna finner du:

Dagordning
Verksamhetsidé
Verksamhetsinriktning
Styrelsens fokusområden
Verksamhetsplan
Årsavgifter
Budget
Valberedningens förslag till styrelse
Motion

Varmt välkommen!

 

 

 

Kommentarer