Förbjudet att använda rangebollar på övningsfältet

Tyvärr har det hänt igen. Så sent som i fredags (28/7) inträffade en olycka på övningsfältet. Problemet är kvarglömda rangebollar som ligger utspridda på övningsfältet. När banpersonalen är ute och klipper så är risken stor att bollar skickas iväg av klipparen. 
På kort tid nu så har en bil träffats av en rangeboll samt en person som blev träffad under fredagen. Lyckligtvis har inga allvarliga skador inträffat men det är bara en tidsfråga innan det händer. 
Med anledning av det som inträffat har vi fattat beslut om att det är förbjudet att använda sig av rangebollar på övningsfältet.
Från och med 1/8 gäller endast egna golfbollar på övningsområdet. 

Kommentarer

Fler artiklar