Banchef, Per Nyman, informerar

Information från banan 

Hej! 

Vilken sommar vi har haft! Mycket värme och sol. Det blev lite torrt till slut men sista veckan har vi fått nederbörd så det räcker. Banan har klarat sig bra. Vi har lite besök av skadesvampen Antrachnos men än så länge är det inte på lika skadlig nivå som tidigare år.  

För att säkerställa en god och lång höst skall vi göra en lite större insats nu på torsdag den 5 augusti. Vi har stängt av banan fram till klockan 10 så vi hinner med att: 

 

 

  • Lufta
  • Vertikalskära 
  • Hjälp så 
  • Dressa 
  • Välta  
  • Gödsla. 

Vi har redan övat dessa moment på övningssidan Efter 3 dagar så var greenerna tillbaka i samma skick som innan.  Ni får ha överseende med en tillfällig försämring. Våra förhoppningar är att vi har igen det i höst.  

Vi har testat olika hybridgräs på tee 46 på hål 6. Hybridgräs är en kombination av konstgräs och vanligt gräs. Detta lämpar sig mycket bra på tees där slitaget är stort och växtligheten inte är så god. Vi och även ni spelare är mycket nöjda med resultatet och vi tittar nu på vilka mer tees vi kan förse med hybridgräs. 

Till sist kommer några påminnelser: 

Gå inte i de branta slänterna utan gå i och ur där bunkern är som lägst. Vi i banpersonalen lägger ner mycket tid för att hålla slänterna hårda. Går man i slänten gör man den mjuk och bollarna kommer lättare att pluggas.                      

Laga nedslagsmärken! Det är den bästa åtgärden ni kan göra för att förbättra spelupplevelsen både på kort och på lång sikt. Detta gäller särskilt nu när vi vill läka ihop greenerna. 

Laga uppslagen torv med sand. Slår du upp en torva som håller ihop bra samt att det är fuktigt i marken så går det utmärkt att återplacera torven och stampa till. I övriga fall blir resultatet på sikt bättre om du lagar med sand. 

Mycket nöje önskar Per Nyman, Banchef 

Kommentarer