Tävlingskommitté

Vi sitter i tävlingskommittéen

Urban Skännestigh - ordförande 
Fredrik Alldén - Pro VGK
Annica Ahlén
Carina Ohlsson
Gunilla Ernfjäll-Bång
Kerstin Forsgren
Bengt Hägerstrand
Kerstin Hägerstrand
Jens Magnusson
Björn Svensson