Tävlingskommitté

Vi sitter i tävlingskommittéen

Fredrik Alldén - Pro VGK och sammankallande
Annica Ahlén
Gunilla Ernfjäll-Bång
Kerstin Forsgren
Bengt Hägerstrand
Kerstin Hägerstrand
Jens Magnusson
Björn Svensson