Tävlingskommitté

Vi sitter i tävlingskommittéen

Annica Ahlén
Carina Axelsson Ohlsson
Gunilla Ernfjäll-Bång
Kerstin Forsgren
Bengt Hägerstrand
Kerstin Hägerstrand
Lisbeth Johannesson
Jens Magnusson
Björn  Svensson