Kommittén

Bengt Hägerstrand

Ordförande

Björn Svensson

Sekreterare

Per Sassner

Kassör

Gunnar Jernelöv

Måndagsgolfen/ tävlingsprogram

Palle Olsson

Gubbaklubban

Per Bjerdahl

Utflykter