Kommittén

Bengt Hägerstrand

Ordförande

Björn Svensson

Sekreterare

Per Sassner

Kassör

Gunnar Jernelöv

Måndagsgolfen/ tävlingsprogram

Bengt Grahn

Gubbaklubban med mera

Per Bjerdahl

Utflykter