Oldboys

Oldboysverksamheten 2017 – till glädje för alla Herrar 55+!

Du som är 55 år eller äldre är välkommen att delta i oldboyskommitténs verksamhet. Idag är vi ca 400 herrar inom klubben i denna åldersgrupp. Vi är en mycket aktiv del av klubben. Vi anordnar tävlingar, utflykter, motionerar och har trevligt tillsammans i stort sett varje vecka under säsongen. Dessutom har vi givande utbyte med oldboys inom klubbarna i Kronobergs län.

Sektionen utgör en väsentlig del av den idrottsliga verksamheten inom klubben. År 2017 deltar flera lag från oldboyssidan (H60, H70 och H80) i seriespelet med andra klubbar i Småland. Många oldboys inom klubben deltar också i olika tävlingar på riksnivå.

Under vinterhalvåret anordnar sektionen inomhusaktiviteter som boule mm. Våra medlemmar ser även som sin uppgift att på olika sätt stötta golfklubben genom ideella insatser. Det kan ske genom att vara funktionär vid tävlingar, golfvärd eller att utföra diverse arbeten på banan, byggnaderna mm.

Betalningar till kommittén gör du enklast genom en överföring till bankkontot på Länsförsäkringar Bank 9024 3276 577. Ange ditt Golf-ID i meddelandefältet till mottagaren.

Välkommen att trivas bland oss likasinnade golfare!
Kontakta någon i vår kommitté om du har några frågor!