Lördagsträning

Lördagsträningen (sker samma veckor som veckoträningen sker)


I vår verksamhet sker veckans andra alt tredje träning på lördagsförmiddagen. Samling sker alltid vid studion på rangen (den som ligger närmst klubbhuset). Under träningen finns möjligheten att testa sina färdigheter med de utmaningar som finns i Golfäventyret och som leder fram till det s.k. Gröna Kortet. Alla barnen som är med i träningen kommer att få häftet Golfäventyret i vilket de olika testerna finns.

För de allra yngsta (6-8) år är träningen en s.k. öppen träning vilket innebär att vi startar kl 11.00 med en gemensam samling där en ledare från klubben möter upp. Barnen kan då spela på en av våra anpassad korthålsbanor och att slå på rangen helt beroende på vad man känner för. För barnen är bollarna gratis under timmen. Träningen är inte ledd av en ledare utan sker tillsammans med en medföljande vuxen. Man får gärna ta med sig en eller två kompisar som vill testa på golf.

För de barn som är mellan 9 och 10 år sker träningen mellan kl 09.30-11.00. Den sker så långt det går i samma grupp som man tillhör under träningen som sker på vardagar. Vid behov slår vi ihop två grupper av jämnåriga spelare. Vi tränar på rangen, spelar på korthålsbanan och har roliga golfövningar inom närspel. Samling sker 09.20 vid studion. För att vi ska kunna veta hur många som kommer anmäler man antingen att man för avsikt att komma på de flesta lördagsträningarna eller talar om för sin tränare under träningen som sker under vardagarna. Träningen leds av en vuxen, oftast förälder till något av barnen, som genomgått Svenska Golfförbundets Ledarutbildning för barn.

De äldsta, 11 år och uppåt, tränar mellan kl 9 och 11. Samling sker 08.50. varje träning innehåller tre delar 1) sving på rangen 2) närspel och 3) spel på korthålsbanan. Målet är att hålla samman grupperna från träningarna som sker på vardagar men ibland blandar vi grupperna för att skapa ett utbyte mellan spelarna. Träningen leds av en vuxen, oftast förälder till något av barnen, som genomgått Svenska Golfförbundets Ledarutbildning för barn. För att vi ska kunna veta hur många som kommer anmäler man antingen att man för avsikt att komma på de flesta lördagsträningarna eller talar om för sin tränare under träningen som sker under vardagarna.