Anmälan föräldra- och ledarutbildning GL1

Med en växande träningsverksamhet samt fler barn och ungdomar engagerade i klubben behöver klubben fler ideella ledare för att kunna erbjuda fler barn träning samt finnas som stöd för sitt eget barns golfutveckling.  

Genom utbildningen kommer man att få ta del av Svenska Golfförbundets material Golfäventyret.  

Datum för utbildning:  

Lördag 24/10 kl 09.00-16.00 eller söndag 1/11 kl 09.00-16.00 

Samling i klubbhuset kl 09.00 

Avgift: 0 kr 

Max antal är 12 personer per grupp 

Växjö GK står för utbildningsmaterial lunch och fika. 

Kursledare: Fredrik Alldén 

Anmälan görs nedan.

Övriga frågor: fredrik.allden@vaxjogk.com  

Utrustning att ta med: 

Kläder efter väder
Egna klubbor som tex putt, wedge och järn 7
Föra noteringar medpenna och papper eller mobiltelefon  

Mål och syftet med utbildningen är: 

  • Få en insikt i träningsmetodiken för Golfäventyret. 
  • Få insikt i levling inom golfen och hur vi gör detta på vår anläggning. 
  • Delmål är att få fler föräldrar att öva med sina barn. Detta ger fler träningar och ökad chans till spelutveckling. 
  • Att få ledare till Golfäventyrets kurser och tränare till fler träningspass för ungdomar i breddverksamhet.