Regel och hcp-kommitté

Ordförande: Christer Wallin 

Ledamot: Björn Bergman