Kommittén

Erik Lagerlöf

Ordförande/projektledare

Jens Magnusson

Projektledare tävlingsverksamheten

Göran Blixt

Adjungerad projektledare Breddverksamheten

Gunnar Lindberg

Ledsagare

Seth Fransson

Ledsagare