Fastighetsrådet

Fastighetsrådets syfte och verksamhetsidé

Fastighetsrådets verksamhetsidé är att underhålla och utveckla klubbens fastigheter samt verka för att de är så ändamålsenliga för klubbens verksamhet som möjligt.

 

Fastighetsrådet kommer att koncentrera sig på planering och iordningställande av den inre och yttre miljön i och omkring byggnaderna.

Ansvarsområden

 • Växjö GK:s samtliga fastigheter inkl. installationer
 • Klubbens fasta inventarier
 • Kringliggande planteringsytor
 • Infartsvägar
 • Parkeringsytor

Klubbens fastigheter och anläggningar är:

 1. Klubbhuset
  1. Våning 1 med uteplats
  2. Våning 2 med balkong
  3. Våning 3
  4. Källare
 2. Vagnsbod inkl el, golfbilsgarage och tvättplats
 3. Kiosk inkl. el, bord, stolar och vattenpost
 4. Startkur inkl. el och bollränna
 5. Rangebyggnader söder och norr
 6. Pumphuset
 7. Verkstad inkl. personalbyggnad
 8. Maskingaraget
 9. Stenhuset
 10. Utvändig container för förvaring av brandfarliga produkter
 11. Innegolflokalen (Ladan)
 12. Regnskydd hål nr 3 och 11
 13. Förråd mellan klubbhus och vagnsboden
 14. Toaletter på banan. En inhyrd av Växjö kommun
 15. Parkeringsplatser (fyra)
 16. Flaggstänger vid klubbhuset och södra infarten
 17. Yttre belysningsanläggningar
 18. Vägar

Fastighetsrådets aktiviteter

 1. Utred energisparande åtgärder, t.ex. rörelsedetektorer vid gemensamma utrymmen
 2. Utred en framtida toalett kring kioskområdet
 3. Målning av altanräcket på klubbhuset.
 4. Nytt golv på altanen
 5. Rengöra taket på klubbhuset
 6. Stensätta under regnskydd
 7. Renovera fasad på verkstad
 8. Målning av klubbhus
 9. Dörr in till kansliet
 10. Bevaka befintliga avtal med entreprenörer

Vi sitter i fastighetsrådet

 • Gunnar Qvistgaard
 • Jan Sandberg, styrelsens ledamot
 • Lars Prick, Klubbchef
 • Per Nyman, Head Greenkeeper