Dam

Damverksamheten 2022 – till glädje för alla motions- och tävlingsgolfare från 22 år

Vår målsättning är att stimulera och utveckla klubbens damer i golfspelet samt uppmuntra och underlätta för nya damgolfare att delta i aktiviteter inom klubben. Vår strävan är också att arrangera utflykter och aktiviteter som skapar trivsel och gemenskap på klubben. Under 2022 planerar vi bland annat vår- och höstutflykter med herrarna.

Basen i vår verksamhet är våra måndags- och tisdagstävlingar.

År 2022 kommer fyra lag (D50, D60 2 lag och D70) att deltaga i seriespelet med andra klubbar i Småland. 

Genom ”Damklubban” har vi ett givande utbyte med grannklubbarna inom Kronobergs län.

Har du en idé eller något förslag som rör vår verksamhet, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till årets golfsäsong!