Höstmöte 23 november 2022

Här kommer valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2023

 

Styrelseordförande:     Torbjörn Falck                   1 år nyval

Styrelseledamöter:      Johan Lindblom                1 år kvar på mandatperioden

                                       Andreas Wigmark            1 år kvar på mandatperioden

                                       Emma Thern                     2 år nyval

                                       Jonas Nordstrand            2 år nyval

Styrelsesuppleant:     Eva-Kristin Nyblad           1 år nyval

                                       Simon Borup Swalander  1 år nyval

 

Kent Svangren, ordförande
Pernilla Sjöberg, ledamot
Simon Borup Swalander, ledamot