Historik

Växjö Golfklubbs historia

Under 2017 kommer denna flik att uppdateras så att du kan ta del av klubbens fina historia!

Växjö Golfklubb bildades den 26 oktober 1959. Till 50-årsjubileet 2009 sammanställdes golfklubbens intressanta historia. Detta resulterade i en jubileumsutställning där klubbens historia presenterades och visades upp.

I Jubileumsnumret av Klubbsnack finns mer om klubbens historia och annan information från jubileumsåret 2009.

Klubbsnack 2008-1

Klubbsnack 2008-2

Klubbsnack 2009-1

Klubbsnack 2009-2

Jubileumsutställningen

Uts-bib-1

Utställningens framsida

visar klubbens historia under följande rubriker:
– Vi och vår omvärld
– Helhetssyn
– Medlemsutveckling
– Servicen och våra intendenter
– Utveckling av banan och träningsmöjligheter
– Utveckling av våra fastigheter
– Våra tränare/ Pro och våra elitlag
– Några av våra framgångsrika idrottsprofiler under åren

Utställningens baksida

visar klubbens historia per decennium:
50-60-tal, 70-tal, 80-tal, 90-tal och 2000-talets första decennium,
med bilder, tidningsurklipp, utmärkelser, styrelsemedlemmar mm.

Vi som arbetat med hemsidan är Gunnar Lindberg, Bengt Hägerstrand och Lars Tuvner
Har ni bilder, tidningsurklipp eller anekdoter som kan tillföra vår historia, kontakta någon i arbetsgruppen.

Vi och vår omvärld

Här presenteras övergripande de organisationer, företag, grannar, golfklubbar som vi inom Växjö Golfklubb samarbetar med för att utveckla och förvalta klubben.

Dessutom kan du här ta del av en liten skrivelse om Araby Herrgårds intressanta historia

Vi och vår omvärld

Arabys historia

Helhetssyn

Här visas klubbens organisation, ordföranden och intressenter under våra första 50 år. Växjö GK har sedan några år tillämpat den organisationsmodell som beskrivs i Svenska Golfförbundets hörnpelarsynsätt.

Vi redovisar också mer detaljerade uppgifter om de styrelser och kommittéer som jobbat ideellt för klubben under våra första 50 år. Ambitionen är att successivt komplettera innehållet ytterligare.
Helhetssyn
SGF Hörnpelarsynsättet
Styrelser och kommittéer 1959-2009

Har du själv kompletterande information, kontakta Gunnar Lindberg, gunnar.lindberg2@tele2.se

Intresseorganisationernas länkar

Svenska Golfförbundet
Smålands Golfförbund
PGA-S
SGA
GAF
Golf.se
Svensk Golf

Medlemsutveckling

Här presenteras medlemsutvecklingen under våra första 50 år relaterad till våra ordföranden.
Medlemsutveckling

Servicen och våra intendenter

Här presenteras kanslifunktionen och våra intendenter, shop och drivingrange samt restaurangen och våra krögare under våra första 50 år.
Servicen och våra intendenter

Utveckling av banan och träningsmöjligheterna

Här presenteras banan och träningsmöjligheterna samt våra greenkeepers och banarkitekter under våra första 50 år.
Utveckling av banan

Utveckling av våra fastigheter

Här presenteras våra fastigheter och det ideella engagemanget med underhåll och vidareutveckling av vår egendom.
Utveckling av våra fastigheter

Våra tränare/Pro och våra Elitlag

Här presenteras våra headprofessionals samt några av våra framgångsrika elitlag under våra första 50 år.
Våra tränare/Pro och våra Elitlag

Några av våra framgångsrika idrottsprofiler under åren

Här presenteras några av våra framgångsrika idrottsprofiler under våra första 50 år.
Några av våra framgångsrika idrottsprofiler

Händelser och prestationer under 50- och 60-talet.

Här visas ett urval av minnesvärda händelser och prestationer under 50- och 60-talet.

PDF-dokumentet inleds med en översikt av innehållet från utställningen. Därefter följer ingående artiklar och pressklipp i ett mer läsbart skick. Det är bara för dig att rulla ned och upp, zooma och rotera bilderna för bästa läsbarhet.
Arabys historia, översikt
Under fliken Vi och Vår omvärld finns en länk där hela Gösta Edströms bok om Arabys historia redovisas.

50- och 60-talets bilder

Höjdpunkter och prestationer under 70-talet

Här visas ett urval av minnesvärda händelser och prestationer under 70-talet.

PDF-dokumentet inleds med en översikt av innehållet från utställningen. Därefter följer ingående artiklar och pressklipp i ett mer läsbart skick. Det är bara för dig att rulla ned och upp, zooma och rotera bilderna för bästa läsbarhet.
70-talets bilder

Händelser och prestationer under 80-talet.

Här visas ett urval av minnesvärda händelser och prestationer under 80-talet.

PDF-dokumentet inleds med en översikt av innehållet från utställningen. Därefter följer ingående artiklar och pressklipp i ett mer läsbart skick. Det är bara för dig att rulla ned och upp, zooma och rotera bilderna för bästa läsbarhet.

Bilder från 80-talet

Händelser och prestationer under 90-talet.

Här visas ett urval av minnesvärda händelser och prestationer under 90-talet.

PDF-dokumentet inleds med en översikt av innehållet från utställningen. Därefter följer ingående artiklar och pressklipp i ett mer läsbart skick. Det är bara för dig att rulla ned och upp, zooma och rotera bilderna för bästa läsbarhet.
90-talets bilder

Händelser och prestationer under 2000-talets första decennium.

Här visas ett urval av minnesvärda händelser och prestationer under 2000-talets första decennium.

PDF-dokumentet inleds med en översikt av innehållet från utställningen. Därefter följer ingående artiklar och pressklipp i ett mer läsbart skick. Det är bara för dig att rulla ned och upp, zooma och rotera bilderna för bästa läsbarhet.
2000-talets bilder, 1 av 2
2000-talets bilder, 2 av 2
Arkivsammanställning
Dokumentet innehåller en beskrivning av;
-Bidragsgivare
-Vi som har tagit fram utställningen
-Klubbsnack
-Matrikel
-Fotoalbum
-Övrig information
Flaggolfen 2008
Bilder från den trevliga grillkvällen och prisutdelningen.